Cererile pentru Ajutorul Național Tranzitoriu(ANT) se depun în perioada 1martie-15 mai. Jurnalul de Ilfov vă prezintă documentele care trebuie să însoțească aceste cereri, pe specii și rase de animale.

Vaci de lapte

  • copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ – adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea și menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după Саz, – pentru livrarea sau vânzarea directă a laptelui și produselor lactate.
  • copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură fiscală sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte,
  • copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui și a produselor lactate,
  • copie de pe avizul de însoţire a mărfii și de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică,
  • copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui și a produselor lactate pentru PFA, II, IF și SC. – viermi de mătase
  • copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.

Pe lângă aceste documente trebuie depuse și următoarele ACTE obligatorii:

  • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată,
  • dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României,

Ovine reproducție

  • adeverinţă eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înfiinţarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine și/sau a berbecilor de reproducție, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz.

Ovine producție

  • copie certificat de origine care atestă că berbecul este din rasă specializată.

Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie prezentate documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

(Va urma)

Articol apărut in Jurnalul de Ilfov nr. 340.