APIA informează că, prin OMADR nr. 1040 din 10.05.2018, au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

Totodată, prin OMADR nr. 1041 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” –  pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, iar prin OMADR nr. 1042 din 10.05.2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” – pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Cererile de plată aferente pachetelor a) și b) ale Măsurii 14 –„Bunăstarea Animalelor” se vor depune la Centrele judeţene/locale APIA şi al Municipiului Bucureşti, până la data de 15 MAI 2018, inclusiv.

Beneficiarii plăților sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi care își asumă voluntar angajamente anuale în favoarea bunăstării animalelor. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea vită mare (UVM).

Sprijinul este acordat în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de 1 an a unor angajamente voluntare în favoarea bunăstării animelelor.

Toate documentele necesare se pot consulta pe site-ul APIA (www.apia.org.ro), la secţiunea Măsuri de Sprijin și IACS, subsecțiunea Măsuri delegate din PNDR.

Bază de date cu subvențiile primite de la APIA și AFIR

De curând, a fost creată o bază de date cu numele fermierilor, localitățile și sumele încasate de aceștia din subvențiile plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Lista nominală a fost creată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și poate fi accesată ușor folosind noul portal creat de AFIR, care a lansat miercuri, 9 mai 2018, o pagină de Internet cu informații extrem de utile pentru fermieri. Pe această pagină, se poate găsi lista cu fermierii români din toată țara, sumele încasate de aceștia din subvențiile APIA, precum și sumele plătite prin AFIR pentru proiectele aferente unor măsuri și submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

În funcție de schemele de plată solicitate la APIA, pe această listă apar schema pentru micii fermieri, plata redistributivă, sprijinul cuplat, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, schema unică de plată pe suprafață etc. Prin accesarea acestei liste, se poate vedea numele beneficiarului, codul unic, măsura/schema de plată solicitată, fondul european din care s-au plătit banii și cuantumul încasat de beneficiar, exprimat în euro.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.402