8 mai 1945, ora 23:01 a Europei Centrale. A fost momentul în care svastica demenţei fasciste a fost forţată să-şi îndrepte „braţele” în sus, predându-se. A fost clipa când cel mai cumplit coşmar al omenirii, Al Doilea Război Mondial, s-a încheiat pe bătrânul continent, prin semnarea capitulării Germaniei naziste. Din agonia măcelului, lumea însângerată a putut trage prima gură de aer, pentru viaţă. De atunci, la 9 Mai celebrăm în fiecare an Ziua Victoriei forţelor Coaliţiei Naţiunilor Unite împotriva hitlerismului. Deosebirea dintre cele două date aniversare e explicată de diferenţa fusurilor orare dintre Vestul şi Estul Europei.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 451, ediția print

În dimineaţa zilei de 8 mai, a.c., la Jilava s-a petrecut ceremonia de comemorare a militarilor armatei sovietice căzuţi pe teritoriul nostru, ca aliaţi împotriva maşinăriei de război naziste. E locul unde, parte dintre ei, sunt înhumaţi şi e ridicat monumentul care le cinsteşte memoria sacrificiului ostăşesc. Ziua Victoriei a pus capăt ororilor conflagraţiei, masacre în care au pierit peste 60 de milioane de vieţi – militari şi civili nevinovaţi.

Participanţi la ceremonia oficială

La solemnitate, din partea Ambasadei Federaţiei Ruse în România, au luat parte: Igor Iniuşkin – ministru consilier, Alexander Tyurin – şef secţie economică, şi Andrei Kashtanov, ataşat economic. Oficialii au fost însoţiţi de un grup de elevi şi cadre didactice de la Şcoala de pe lângă ambasada Rusiei. Ca gazde, au fost prezenţi: Ilie Petre Elefterie – edilul localităţii Jilava, Nicolae Ciobanu – consilier la Prefectura Ilfov, alături de Florin Matei – secretar primărie şi consilierii locali Robert Radu, Marin Nedelciu, Ioan Marcel Diţă, iar ca invitat, Marian Tofoleanu – din localitatea Dămuc, jud. Neamţ. Părintele Ionuţ Simion – parohul Bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, din Jilava – a oficiat o frumoasă slujbă ortodoxă de pomenire a ostaşilor ruşi, căzuţi în războiul împotriva fascismului. Toţi cei amintiţi s-au alăturat acestui ceremonial religios, cu respect şi pietate.
La monumentul comemorativ au fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei Federaţiei Ruse şi a Primăriei Jilava. Apoi, şcolarii ruşi au pus câte o floare la locurile de veci, ale ostaşilor.

Din cuvântul reprezentantului ambasadei

Igor Iniuşkin: „Stimate d-le primar, dragi prieteni. În aceste zile, sărbătorim cea de-a 74-a aniversare a Marii Victorii asupra fascismului şi a sfârşitului, în Europa, a celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost cel mai sângeros război din istoria omenirii, în care au pierit zeci de milioane de oameni. Mai mult de 27 de milioane erau cetăţeni ai Uniunii Sovietice.
(…) În etapa finală a războiului, ostaşii sovietici şi cei români au luptat împreună, cot la cot (…) pentru eliberarea teritoriului României, iar după aceea, a altor ţări. În jur de 70.000 de soldaţi şi ofiţeri sovietici au rămas pe veci în pământul românesc, inclusiv aici, la Jilava.
Preţuim modul de abordare constructiv al partenerilor români faţă de colaborarea în domeniul activităţilor comemorative, atitudinea respectuoasă a autorităţilor locale faţă de locurile de înhumare militare şi monumentele ostaşilor sovietici. (…) Trebuie să ferim generaţiile viitoare de coşmarul unei noi catastrofe globale. Vă mulţumesc că aţi fost astăzi, aici”.