COMUNICAT DE PRESĂ
Cursuri de formare profesională
Pentru perioada martie – aprilie 2012

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov organizează cursuri de formare profesională asigurând iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Cursurile de formare profesională pentru perioada martie – aprilie 2012 sunt următoarele:
– bucătar (un curs);
– lucrător în structuri pentru construcţii (un curs);
– operator introducere validare şi prelucrare date (două cursuri);
– instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze (un curs);
Cursurile organizate sunt pentru persoanele indemnizate şi neindemnizate care sunt luate în evidenţele agenţiei.
Actele necesare pentru înscrierea la cursuri sunt următoarele: CI./BI. (xerocopie şi original); certificat de naştere (xerocopie şi original); certificat de căsătorie (xerocopie şi original); dovada absolvirii studiilor (adeverinţe, certificat, diplome); documentul medical care să ateste că persoana este aptă din punct de vedere medical; adeverinţă de venit emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (Ilfov) şi Direcţia Taxe şi Impozite din cadrul primăriei de domiciliu; recomandare în urma activităţii de informare şi consiliere profesională.
Pentru înscrieri, persoanele interesate se pot adresa la tel. nr. (021)332.37.08; 330.20.14; 0785/280.308; 0785/280.309 sau la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov din str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, Bucureşti, Compartimentul Consiliere şi Orientare Profesională.