Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a extras eşantionul de control pentru Campania 2020, aferent schemelor de plată pe suprafaţă, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic şi ecocondiţionalitate din cererea unică de plată, a anunţat instituţia.

„Eşantionul de control extras din baza de date APIA conţine un număr total de 56.493 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerinţelor minime şi specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează: pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 12.427 fermieri; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 39.988 fermieri; pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic – 4.078 fermieri”, se menţionează într-un comunicat al APIA.

Totodată, suprafaţa totală controlată este de 1.576.877 hectare (pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 994.965 hectare, iar pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 581.912 hectare).

APIA precizează că eşantionul de control aferent Campaniei 2020 este mai mic cu un număr de 13.771 de fermieri faţă de Campania 2019.  „În conformitate cu Ordinului nr. 175/23.06.2020, pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.66/2020 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, APIA are obligaţia ca în perioada 1 iulie – 15 octombrie 2020 să efectueze controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligaţii/cerinţe specifice se va efectua, după caz, în iarna sau primăvara anului următor”, se menţionează în comunicat.

Start la plata ajutorului pentru animale

APIA a anunțat, pe 31 iulie, că a început plata ajutorului de stat pentru creșterea animalelor.

Suma totală autorizată la plată este de 1.224.344 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, pentru un număr de 25 de solicitanți care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.  Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor este:

● de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice;

● de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Articol