Salubrizarea şi igienizarea vor fi dezbătute în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 18 mai. Dacă noul proiect legislativ va primi acceptul consilierilor generali, amenzile pentru nerespectarea curăţeniei pe domeniul public al Capitalei, vor fi de zece ori mai mari.

 

Conform noilor reglementări, sancţiunile pentru o serie de contravenții, ar urma să fie majorate de la 200 – 500 de lei, cât este în prezent, la 2.000 -5.000 de lei. În consecinţă, dacă nu te conformezi şi nu respecţi normele de curăţenie, o hârtie, un rest de ţigară sau orice alt deşeu aruncat pe o stradă din Bucureşti, te va obliga să scoţi din buzunar între 2.000 de lei şi 5.000 de lei. Şi pentru distrugerea imobilierului stradal vei fi pasibil de aceleaşi amenzi usturătoare.

HCGMB nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Capitalei, atribuie cetăţenilor următoarele obligaţii:

 • să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, cât și a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă natură în aceste zone;
 • să nu arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale;
 • să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal adiacente (ganguri, pasaje, alei);
 • să asigure menținerea stării de salubritate a locurilor de parcare pe care la au în folosință din domeniul public;
 • este interzisă depozitarea pe domeniul public (în zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubritate;
 • este interzisă depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului în containerele de colectare a deșeurilor municipale;
 • este interzisă răspândirea sau deversarea directă pe sol (domeniul public ori în locuri publice, terenuri virane, spații verzi) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea balcoanelor și teraselor, de la cișmelele imobilelor, precum și a celor rezultate din spălatul mașinilor de orice tip;
 • este interzisă deteriorarea mobilierului stradal și urban, a recipientelor de colectare a deșeurilor stradale montate pe căile publice și în locurile publice;
 • este interzisă aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de țigări, a hârtiilor și a altor tipuri de deșeuri pe domeniul public ori în locuri publice;
 • este interzisă aruncarea pe domeniul public, din autovehicule, a deșeurilor de orice natură;
 • să asigure înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, să mențină corespunzător fațadele imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, statuilor și monumentelor aflate pe domeniul public;
 • este interzisă introducerea deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu în recipientele de precolectare a deșeurilor menajere și reciclabile;
 • curățarea periodică și menținerea în stare de funcționare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație, de către cei care dețin sau administrează instalații de canalizare;
 • se interzice blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație prin aruncarea diferitelor deșeuri, frunze sau a pământului de către persoanele fizice/juridice, de către societățile care execută lucrări edilitare de orice natură sau de către operatorii serviciilor de salubrizare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: “Monitorizarea a evidenţiat o degradare a factorilor de mediu și condițiilor de viață pentru bucureşteni”

“Monitorizarea privind Normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, efectuată de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice — Direcția Utilități Publice, a evidențiat numeroase încălcări și nerespectări ale acestora din partea persoanelor fizice, fapt ce a determinat o scădere accentuată a nivelului de salubritate a Capitalei și o degradare a factorilor de mediu și condițiilor de viață pentru populația acestui oraș”, se arată într-un raport de specialitate semnat de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.