Afumaţi. Proiectele anilor 2016-2020

Întotdeauna, viitorul începe acum. Nu de mâine. Şi nu e un cadou. Ci se naşte din realizările pentru localitatea voastră. Mai ales în ultimii opt ani. Rezultatele muncite şi adunate în acest timp îi dau perspectivei temelie şi contur. Picătură cu picătură. Pentru asta, viitorului îi trebuie oameni destoinici, care îl pun la cale. Iar voi, toți afumățenii, laolaltă cu primarul ales în fruntea comunității și Consiliul Local îl programați și îl împliniți, într-un parteneriat onest și activ. „Un vis pe care-l visezi singur rămâne doar un vis. Un vis pe care-l visăm împreună e o realitate“, spunea John Lennon, marele muzician și interpret al trupei Beatles. Că este așa, o demonstrează faptele care dau suma noii calități a vieții voastre.

Locuitorii mai vechi ai așezării au reperele comparative cu trecutul apropiat. A fost unul ce­nu­șiu, adormit, uitat de civilizație, în care nu s-a întâmplat mai nimic, vreme de aproape 20 de ani. Detaliile unei vieți de periferie sătească, sleită de vigoare erau prezente peste tot locul.

E cert că, din 1989 și până în 2008, în Afumați tronau ulițele noroite, apa din curțile inundate de ploi, toaletele din fundul curții – în gospodării sau școli – și fântânile cu găleți. Ori, toate acestea trebuie aflate și de cei mai nou veniți în comună. E dreapta cunoaștere a măsurii lucrurilor.

Înnoirile sârguincioase ale comunei au început după 2008, în mandatele primarului Gabriel Dumănică. Ele sunt greu de trecut cu vederea, chiar și de către nemulțumiții de serviciu. Toate i-au dat localității perspectiva unei dezvoltări dinamice, constante și – lucrul cel mai important – stabilită pe priorități cetățenești.

Proiecte pentru anii 2016-2020

Azi, vom trece în revistă noutățile concepute pentru anii 2016-2020. Lista lor e bogată și însumează reperele progresului. O precizare esențială: ele se structurează pe întâietatea ridicării calității vieții voastre, la fel ca într-o familie. E completarea “la zi“ – un inventar de mare interes – a tot ce vi se pregătește de către actuala echipă a administrației locale.  Le vom enumera succint.

 

450 de locuri noi, pentru casele tinerilor

Peste 200 de locuri pentru familiile de tineri afumățeni vor fi alocate de primărie pe terenul fostei unități militare, de pe drumul comunal 27. Cu o suprafață de 6,83 ha, locul se află la 900 m de DN 2, în zona Doraly – pe drumul de legătură cu zona Moara Domnească.   Alte 250 de locuri pentru case vor fi alocate din tarlaua 24, parcela 111, cu nr. cadastral 55957. Ea are suprafața de 8,56 ha și se află în spatele pădurii Afumați, pe direcția popasului de pe șos. Petrăchioaia.

 

Redobândirea fostei piersicării

Primăria comunei, prin Comisia locală de fond funciar a făcut demersuri concrete pentru pre­luarea de la Agenția Do­meniilor Statului (ADS) a livezii fostei piersicării. Ea acoperă 201 ha. Astfel, s-ar putea rezolva majoritatea cererilor de restituire a terenurilor depuse de afumățeni, din 1989 până în prezent.

 

Spații pentru after-school

În 2015, au fost construite două săli noi de clasă, la Școala de la Monument, investiție realizată cu fonduri europene. Structura de rezistență a clădirii permite supraetajarea clădirii. Ea va cuprinde două săli noi de clasă, pentru after-­school. La fel, vor fi folosite fonduri ale UE și din bugetul local.

Același sistem de etajare a unei construcții existente va fi folosit și la alte două clădiri, pentru spații cu aceeași des­tinație. E vorba despre gră­dinița cu orar prelungit – cu săli noi pentru copiii șc. “C“ – și la șc. “B“.

 

O nouă extindere, la Școala Mare

Pentru elevii de gimnaziu, noua investiție se va realiza pe locul centralei termice. Ea va fi compusă din subsol, parter și două etaje. Astfel, va fi posibilă ținerea tuturor cursurilor, în program școlar de dimineață.

 

Un alt teren, în beneficiul comunei

Recent, în ședinta Consiliului Local Afumați din 28 martie a acestui an, s-a aprobat solicitarea de transmitere a terenului de pe șos. Ștefănești, nr. 102, din domeniul statului (aflat în administrarea Agerpres) – în cel al comunei.

El are o suprafață de 3 ha. După preluare, autoritatea locală îi va stabili destinația.

Un Complex Sportiv
modern

Costul acestui proiect e substanțial.

Valoarea lui depășeș­te 10 milioane de lei și depășește, în acest moment, puterea financiară a bugetului local. Va fi necesară accesarea de fonduri europene, sau ale Companiei Naționale de Investiții.

Complexul va fi amplasat în incinta șc. nr. 1, de pe șos. Petrăchioaia. El va cuprinde: un bazin de înot, lung de 25 m; o sală de sport, cu dimensiuni care vor permite jocuri de handbal, volei și baschet – la nivelul Ligii I și tribune, cu peste 600 de locuri pe scaune.

Noua primărie

Atacarea proiectului e planificată pentru începutul lui 2017 și realizarea lui va dura doi ani. Valoarea foarte mare de execuție – cu toate dotările necesare unei bune funcționari – nu a permis realizarea ei în ultimii ani. Prioritățile infrastructurii au avut întâietate, adică utilitățile și asfaltarea străzilor. Totodată trebuie amenajată incinta viitoarei primării, cu alei, parcare și spații verzi.

Clădirea noului centru administrativ e situată pe malul lacului Afumați 2. Ea va avea mansardare parțială și va fi la stan­­darde moderne de funcționare.

Fondurile vor fi ale bugetului local și ale Consiliului Județean Ilfov (CJI).  

 

Vor apărea: un sens giratoriu și o pasarelă

Construirea noului sens giratoriu se va face pe DN 2, la km. 16+100. Locul e denumit de localnici “în curbă“. Proiectul are ca scop prevenirea accidentelor de circulație auto, cu victime, mai ales pietoni. CNADNR a emis autorizația cu nr. 402/18.09.2014 pentru această amenajare rutieră.

Tot pentru siguranța oamenilor, va fi ridicată o pasarelă pietonală pe același DN 2, la km. 15+408, în zona Deal (la Canton) a localității – în vecinătatea str. Albăstre­lelor. Inspectoratul de Po­liție Județean (IPJ) Ilfov a avizat favorabil realizarea acestui obiectiv.

 

Linie discontinuă pentru auto, la Moară

CNADNR a emis au­torizația pentru amenajarea unui punct de întoarcere a autobuzelor RATB, în zona DN 2, la km. 17+450. Lucrarea e ne­­cesară pentru mutarea capătului de linie al traseului cu nr. 409. Iar locuitorii zonei “la Moară“ vor putea beneficia de avantajele folosirii transportului în comun, al RATB.

Dar mai e un lucru important: facilitatea nou creată va fluidiza cir­cu­lația auto, în condiții de si­guranță sporite, pentru toți participanții la trafic.

 

Spații comerciale civilizate

E vorba despre clădirea unei noi piețe agroalimentare, care va fi ridicată la intersecția DN 2 cu șos. Baku. La parter, ea va cuprinde spații pentru vânzarea de legume și fructe, iar la etaj, a altor produse. Construcția va fi racordată la rețelele publice de apă și canalizare ale comunei, pentru un comerț civilizat, care să respecte și normele sanitare obligatorii.    

 

Sub cerul sfintei credințe strămoșești 

În mandatul 2016-2020 vor continua inves­tițiile în Parohiile Afumați 1 și 2, prin acea strânsă legătură de parteneriat cu Biserica noastră Creștin Ortodoxă și colaborare constantă cu cei patru preoți slujitori ai lăcașelor de cult.

La cimitirul de pe DN 2 (la Moară), din Parohia Afumați 2, va fi refăcută integral împrejmuirea. 

Iar la Biserica Veche, din Parohia Afumați 1 va fi demarat un proiect foarte important de amenajare interioară, similar cu cel al Bisericii Noi. El constă în montarea unui sistem modern de încălzire prin pardoseală – asigurat de o centrală termică, pe gaze. Plăci de granit vor acoperi instalația, apoi va fi înlocuit parchetul din altar. Va fi demarată construirea unei case parohiale, a unei capele noi la cimitirul vechi, de pe str. Școlii, dar și ridicarea unei noi clopotnițe în curtea bisericii – monument istoric al comunității, atestat documentar de peste 300 de ani.

În încheiere, vă reamintim cuvintele părintelui duhovnic Gheorghe Calciu-Dumitreasa: “Toţi ne mântuim în comunitate, în Biserica lui Hristos şi fiecare este răspunzător pentru celălalt.“ Așadar, rămâneți împreună, aproape, toți cei care sunteți!