Numai bolnav să nu fii în România! După ce singura firmă care adu­ce morfina în îara noastră, medicamentul care diminuează sufe­rin­ţele groaznice ale pa­cienţilor cu cancer şi le prelungeşte viaţa ce atârnă d-un fir de aţă, sute de mii de sufe­rinzi sunt cu un picior în groapă. Chiar şi după ce guvernul a  decis să aloce, din Fondul de rezervă al statului, suma de 750.000 de lei în vederea achiziţionării de urgenţă a medicamentelor morfinice necesare tratamentului anticancer. Măsura luată de autorităţi este văzută prin ochii îndureraţi ai pacienţilor ca o insultă la adresa lor. Asta pen­tru că, viaţa lor nu depinde numai de preţioasa morfină ci şi de multe alte medicamente extrem de scumpe pe care, adesea sunt nevoiţi să le aducă de peste hotare pentru că în România nu sunt de găsit.

Şi, ca şi cum nu ar fi de ajuns, bolnavii suferă cumplit şi din cauza imposibilităţii mo­ni­­torizării şi a lipsei in­vestigaţiilor din cauza pro­­­blemelor financiare. Aşa­dar, problema bolna­vilor de cancer este departe de a fi rezolvată. “Singura noastră şansă e uniformizarea standar­delor de tratament la ni­vel european”, spune Cezar Irimia, preşedintele Fe­deraţiei Asociaţiilor Bol­­navilor de Cancer. Pes­­te 400.000 de români au primit terifiantul diagnostic – cancer.