@ În continuare, mai mult de jumătate dintre unitățile școlare de stat sau private sunt neautorizate în ceea ce privește securitatea la incendiu

Pregătirea deschiderii noului an școlar 2018-2019, rezultatele controalelor de prevenire a incendiilor și măsurile specifice luate în unitățile școlare, precum și raportul privind activitățile desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov (cuprinzând aici și mediul școlar), au fost principalele teme de discuție ale celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, care a avut loc pe 30 august a.c.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 418

Prof. Florentina Costea, inspector școlar general al județului, a vorbit despre o rețea școlară în învățământul de stat din Ilfov cu 191 de structuri (cu 3 mai mult decât în anul școlar 2017-2018) și de un număr total de elevi, prognozat pentru 1 septembrie 2018, de 48.355 (cu 3.000 mai mult decât numărul elevilor ilfoveni, înregistrat la 31 august 2018). Pentru învățământul privat din Ilfov, s-a făcut referire, pentru noul an școlar, la 58 de structuri, cu 5.611 elevi.

Proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de zi, pentru viitorul an școlar, propune 9 clase în liceele tehnologice din județ, calificările profesionale variind de la ospătar (chelner)/vânzător în unități de alimentație, la lucrător în agricultura ecologică, mecanic auto, comerciant-vânzător, pădurar sau frigotehnist.

Florentina Costea a mai făcut referire la o serie de obiective stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean, în debutul acestui nou an școlar, și anume: continuarea/fina­lizarea lucrărilor de in­vestiții, reparații și reabilitări, igienizarea unităților școlare, asigurarea mobilierului și dotărilor necesare, achiziționarea manualelor și rechizitelor, asigurarea securității unităților de învățământ, obținerea avizelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Atenție la foc!

”În vederea desfășu­rării în condiții optime, a anului școlar 2018-2019, din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor și pentru a evita pro­ducerea unor situaţii de urgență, este necesar să fie respectate măsuri de prevenire, care nu sunt limitative în ceea ce privește siguranța utilizatorilor. Cadrele didactice au rolul de a instrui elevii în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de intervenție, alar­mare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. Evacuarea clădirii în caz de necesitate se va face sub supravegherea cadrelor didactice, utilizându-se căile de evacuare. Acestea trebuie să fie permanent utilizabile/libere, fiind interzisă depozitarea de materiale şi micşorarea lăţimii acestora. Elevii vor fi conduşi la locul de adunare, dinainte stabilit pentru fiecare clasă, unde se va face prezenţa. Sistemul de alarmare trebuie verificat permanent şi menţinut în stare de funcţionare, iar semnalul de alarmare în caz de incendiu trebuie să fie cunoscut de întreg personalul salariat şi de elevi. Mijloacele tehnice de intervenţie (hidranţi, stingătoare, panou PSI) trebuie să fie accesibile şi în stare de funcţionare. Utilizarea lor este obligatorie de cunoscut de către personalul didactic şi cel auxiliar. Clasele întâi şi clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la parter sau se vor alege pentru această categorie de elevi sălile cu cel mai scurt traseu de evacuare. În prima săptămână de curs a anului şcolar, toţi elevii vor fi instruiţi cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu, insistându-se pe evacuarea rapidă a clădirii (nu se vor lua obiecte personale – ghiozdane, obiecte de vestimentaţie etc.) şi verificarea prezenţei la locul de adunare. Este bine de cunoscut faptul că deplasarea în încăperile cu fum se face cât mai aproape de podea; uşile trebuie să se deschidă în sensul evacuării; ele vor fi închise, dar nu blocate, ca protecție contra propagării fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate se realizează cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea; este interzisă utilizarea liftului în caz de incendiu!

Căile de acces/evacuare/intervenție din unităţile de învăţământ trebuie să fie în stare de utilizare, la parametrii la care au fost proiectate și realizate. Este interzisă blocarea acestora cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilite, ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care se înrăutăţeşte situaţia inițială. Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive cu închidere automată sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. Se mențin în stare de funcționare iluminatul de securitate pentru evacuare, antipanică și sunt afișate, la vedere, instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. Se va respecta interdicția privind fumatul!”, a precizat col. Irinel Precup, prim-adjunct al inspectorului șef al ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov.

Nu stăm prea bine la autorizări

În primăvara, dar și în toamna anului 2017, au fost inventariate unitățile de învățământ de stat și private de pe raza ju­de­țului Ilfov, ocazii în care au fost desfășurate verificări privind încadrarea/neîncadrarea acestora în categoriile de construcții care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, rezultând următoarele date:

  • Total unități de învățământ: 145 (77 de stat),
  • Unități de învățământ autorizate: 16 (5 de stat),
  • Unități de învățământ neautorizate: 118 (62 de stat),
  • Unități de învățământ ce nu fac obiectul avizării/autorizării: 11 (10 de stat)
  • Total corpuri de clădire: 376,
  • Corpuri de clădire autorizate: 29,
  • Corpuri de clădire neautorizate: 201,
  • Corpuri de clădire ce nu fac obiectul avizării/autorizării: 146

Principalele nereguli din școli

În perioada 2017-2018 au fost desfășurate controale în domeniul si­tuațiilor de urgență, oca­zie cu care au fost constatate o serie de nere­guli pentru care au fost apli­cate și sancțiuni con­travenționale în valoare de 10.000 de lei, în 2017, și de 33.000 de lei, în prima jumătate a anului 2018.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor desfășurate la unitățile de învățământ sunt legate de:

➲lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu;

➲nu au fost prezentate documentele privind avizarea/autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilele la care au fost realizate modificări și/sau schimbări de destinație, respectiv pentru imobilele nou construite;

➲nu s-a întocmit/a­vi­zat planul de intervenție;

➲în încăperile în care se utilizează sisteme de alimentare cu gaze naturale nu s-au montat (în situaţiile în care se impun) detectoare automate de gaze, care să acţioneze asupra robinetului de închidere al conductei de alimentare cu gaze naturale;

➲iluminatul de securitate pentru marcarea căilor de evacuare/hidranții interiori etc. nu funcţionează în totalitate în toate spaţiile în care acest lucru se impune;

➲nu este asigurat accesul autospecialelor de pompieri la cel puțin două fațade ale clădirii;

➲mijloacele de primă intervenție nu sunt verificate la termenele stabilite de producător, iar unii dintre hidranții interiori nu sunt dotați cu accesoriile necesare;

➲nu sunt întocmite şi afişate planurile de evacuare persoane;

➲unele uși aferente căilor de evacuare se deschid invers sensului de deplasare a persoanelor către exterior;

➲instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu nu funcţionează la parametrii nominali pentru care a fost proiectată şi realizată;

➲gabaritele unor căi de evacuare sunt mic­șorate prin amplasarea necorespunzătoare a unor materiale ce reduc lățimea și înălțimea liberă a acestora.

Fără droguri în școală!

Finalul discuțiilor din cadrul Colegiului Prefectural a revenit reprezentantelor Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) llfov – Mihaela Moise, specialist prevenire și Magdalena Gâdea – asistent social, care au vorbit despre rolul instituției lor – parte a Agenției Naționale Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog II București (din care fac parte CPECA Ilfov, CPECA sector 3, CPECA sector 4, CPECA Giurgiu și Programul de Asistență Integrată în Adicții – PAIA – Obregia).

Au fost discutate obiec­­tive strategice și activități ale CPECA Ilfov, în contextul amplificării consumului de droguri în România, iar pentru prevenirea consumului de droguri în școală, la nivel național și local, au fost amintite: concursul național ”Mesajul meu antidrog” – ed. a XV a, proiectul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, ”Ziua mondială fără tutun”, campania ”19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”, proiectul național ”Necenzurat”, campania națională împotriva consumului de canabis ”Pot altfel”, proiectul național ”Cum să creștem sănătoși”, proiectul național ”ABC-ul emoțiilor”, proiectul local educativ ”Capcanele adolescenței”, proiectul școlar local, derulat în cooperare cu Liceul ”Traian Lalescu”, Brănești – ”Cu ochii larg închiși”, ”Educational Therapy” sau Campania globală pentru educație. S-a amintit de marcarea în școlile din Ilfov a Zilei Internaționale Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri, de ”Săptămâna prevenirii criminalității” sau de activitatea ”Toți suntem egali” – derulată cu scopul informării asupra fe­nomenului de bullying.

Cele două reprezentante ale CPECA Ilfov au făcut referire și la Centrul de Asistență Integrată în Adicții Obregia, unde se derulează PAIA – Programul de Asistență Integrată în Adicții. S-a precizat astfel că, în perioada ianuarie – iulie 2018, PAIA Obregia a acordat asistență unui număr de 4 persoane cu domiciliul în Ilfov. În aceeași perioadă, specialiștii CPECA Ilfov au colectat de la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” 155 de fișe de admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri, iar de la Spitalul Județean de Urgență Ilfov – o fișă de înregistrare urgență medicală ca urmare a consumului de droguri.