Pe principiul vă dăm 5% la salarii, dar vă ardem pe partea cealaltă, Guvernul elaborează un nou pro­iect de hotărâre prin care se actualizează nivelurile impozitelor şi taxelor locale, precum şi amenzile aplicabile începând cu 2013. Ministerul Finanţelor estimează că, prin inde­xarea la inflaţie a impozitelor şi taxelor locale, ve­niturile bugetelor locale vor creşte cu 891 milioa­ne lei.  Conform Codului Fiscal, impozitele şi taxele locale sunt indexate o dată la trei ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima modificare. Ultima actua­lizare a taxelor şi impozitelor locale a fost aplicată începând cu ­anul 2010. În urma majorării, valoa­rea impozabilă a unei clădiri cu cadre din be­ton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă va creşte de la 806 lei/mp la 935 lei/mp în cazul spaţiilor do­tate cu instalaţii electrice şi de canalizare şi de la 478 lei/mp la 555 lei/mp în cazul clădirilor neracordate la astfel de utilităţi. Pentru clădirile cu pereţii exteriori din lemn, valoarea impozabilă va urca de la 219 lei/mp la 254 lei/mp, în cazul existenţei utilităţilor, şi de la 137 lei/mp la 159 lei/mp, fără utilităţi. Pentru autoturisme cu o capacitate cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, impo­zitul va creşte de la 18 lei/200 cmc la 21 lei/200 cmc, în timp ce pentru maşini cu motor între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv, impozitul va urca de la 144 lei/200 cmc la 167 lei/200 cmc. Proprietarii de autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc vor fi impozitaţi cu 337 lei/200cmc, faţă de 290 lei/200 cmc în prezent.