Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) a demarat în 2015, iar în prima etapă, cea denumită  „pilot”, au fost incluse 63 de localități din România, printre care și 3 comune ilfovene: Copăceni, 1 Decembrie și Clinceni, care vor fi cadastrate în totalitate.

Astfel, în toate localitățile din România, până în anul 2023, vor fi înscrise în Cartea Funciară toate proprietățile, fără nicio cheltuială din parte posesorilor acestora. Aceeași gratuitate va exista și pentru dezbaterile succesorale.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. În urma rectificării bugetare din august 2016, au fost alocate fondurile necesare dezvoltării acestui program. Astfel că Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Ilfov a avut posibilitatea financiară să crească numărul localităților. Dar, de data aceasta, nu mai este vorba de o cadastrare integrală, ci sectorială, mai exact, pe sectoare cadastrale. Despre modul în care se desfășoară această activitate ne-a vorbit directorul OJCPI, Ruxandra Ghiba (foto).
Ruxandra

Perioada de afișare a lucrărilor – 60 de zile

„În județul nostru am început cu localitățile Copăceni, 1 Decembrie și Clinceni, care au intrat în program, în urma licitației organizate de Agenția Na­țională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Încă de anul trecut, în Copăceni și 1 Decembrie au început efectiv lucrările și colectarea de acte. Comuna Copăceni este acum în faza de primă recepție, adică s-au executat măsurătorile, s-a realizat întâlnirea cu proprietarii, au fost colectate actele de la Primărie și proprietari, s-a efectuat discuția cu aceștia. Urmează acum perioada de afișare publică, de 60 de zile, în care proprietarii trebuie să ia la cunoștință și să vadă dacă ceea ce a lucrat prestatorul de servicii cadastrale corespunde cu ceea ce știu despre proprietatea lor. Dacă au obiecții, aceștia pot face o cerere de rectificare, în care trebuie să-și motiveze solicitarea, iar comisia OJCPI va soluționa contestația după terminarea perioadei de afișare. Dacă obiecțiile se confirmă, se face rectificarea. În caz contrar, contestația este respinsă, dar proprietarul mai are calea de a ataca decizia în Justiție”, ne-a explicat directorul OJCPI Ilfov.

Alte 28 de localități au semnat contracte cu OJCPI

Pentru continuarea pro­gramului au fost alocate fonduri pentru toate localitățile din țară. Astfel, fiecărui UAT îi revine o sumă de 135.000 de lei, cu care poate încheia contracte cu oficiul de cadastru. „Noi am adus la cunoștința primarilor că pot dispune de această sumă pentru efectuarea cadastrului, prin încheierea de contracte cu oficiul nostru, după rectificarea bugetului local. Inițial, în Ilfov s-au încheiat 28 de contracte de finanțare. Din cele 28 de localități, doar 24 de primării au reușit să facă și contracte de achiziții. Dar, din cele 24 de contracte, 4 au fost reziliate, din diferite motive și nu puteau respecta termenul de 30 decembrie 2016 pentru încheierea lucrărilor de cadastrare”, ne-a explicat Ruxandra Ghiba.

4.000 de imobile înscrise în Cartea Funciară

Directorul OJCPI ne-a făcut un bilanț al întregii activități desfășurate anul trecut. „Putem spune că aproximativ 4.000 de imobile au fost înscrise în Cartea Funciară. Adică, în doar 4 luni, am reușit să cadastrăm aproape cât un UAT întreg! O lucrare care, în mod normal, se face în 2 ani. Cert este că o astfel de abordare ușurează mult lucrurile. Pe de o parte, lucrezi cu un număr mai mic de proprietari, ai mai puține acte de colectat, iar pe de altă parte, a fost o experiență utilă pentru primari, care fie spus, au colaborat foarte bine cu oficiul nostru. Un alt lucru important a fost convocarea cetă­țenilor pentru a ne pune la dispoziție actele de proprietate. Deși legea nu prevede, i-am înștiințat prin scrisoare recomandată să se prezinte la întâlnirea cu reprezentanții oficiului. Au venit în număr mare. Și vreau să subliniez că este foarte important ca oamenii să fie prezenți la aceste întâlniri. Ne-a fost de mare ajutor acest lucru, pentru că oamenii aveau documente de care nu aveam cunoștință: ba o hotărâre judecătorească, ba un partaj. Aceste acte i-au scutit de multe cheltuieli ulterioare pentru modificarea Cărții Funciare”, a subliniat directorul OJCPI.

Dezbaterea succesiunii va fi gratuită

„Sunt foarte multe succesiuni nedezbătute, iar mulți oameni nu au banii necesari pentru taxele respective. De aceea, programul își propune să aducă la zi atât situația tehnică, cât și cea juridică. De această activitate ne vom ocupa tot noi. După ce vom face inventarierea decedaților și vom obține actele necesare, inclusiv de la primării, noi vom sesiza Camera Notarilor pentru a dispune dezbaterea succesiunii de către notarul existent în acea localitate”, ne-a precizat dna Ghiba.

Am mai aflat că, în cazul în care nu există un notar în localitate, de legalizarea actelor necesare succesiunii se va ocupa secretarul primăriei res­pective.

Citiți interviul integral în ediția tipărită Jurnalul de Ilfov din această săptămână.