Calendarul creștin ortodox se îmbogățește cu încă patru sfinți români, printr-o hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea canonizării va avea loc la jumătatea lunii viitoare, la Mănăstirea Putna.

 

Apărători ai credinței și ai țării, Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, vor fi canonizați în zilele de 15 și, respectiv, 16 mai. Decizia a fost luată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit într-o ședință de lucru la Reședința Patriarhală, încă din vara anului trecut. Mitropolitul Iacob Putneanul a fost cel mai distins ierarh şi păstor sufletesc al Moldovei din secolul al XVIII-lea. S-a născut la Rădăuţi în anul 1719, într-o familie cu dreaptă credință care i-a și indus dragostea de Dumnezeu și viața duhovnicească. A fost hirotonit ieromonah în anul 1736. Puțin mai târziu, în 1744, a ajuns egumen al Putnei. Între anii 1745-1750 a fost episcop de Rădăuţi, iar între anii 1750-1760 a păstorit Biserica Moldovei. În tot acest timp, a tipărit cărți bisericești, manuale școlare în limba română, promovând învățământul în limba maternă. Mitropolitul a murit în primăvara anului 1778, la Mănăstirea Putna.

Credincioșii deja se închină la sfintele lor moaște

„Viețuitori în veacul al XVIII-lea, Cuvioșii Părinți au trăit mânați de dragostea lor arzândă față de Dumnezeu, fiind iubitori de liniște și multă rugăciune, ostenindu se pentru buna-podoabă a Casei lui Dumnezeu și prețuind lucrul frumos al mâinilor, mărturie stând până astăzi pomelnicele scrise cu atâta migală. Sfintele lor moaște, frumos mirositoare, au fost descoperite în anul 1990, odată cu lucrările de refacere a Sihăstriei Putnei (după două sute de ani de pustiire), și de atunci și până astăzi ele ocrotesc această mănăstire și pe toți pelerinii care le cinstesc cu dragoste și evlavie. Astfel, ei au fost recunoscuți ca sfinți încă de multă vreme, chipurile lor aureolate se regăsesc în picturile mai multor biserici, iar credincioșii care ajung la Mănăstirea Sihăstria Putnei de fiecare dată urcă să se închine la sfintele lor moaște aflate în pridvodul bisericii cu hramul Bunavestire”, potrivit site-ului sihastriaputnei.ro.