După ce a picat testul la Curtea Constituțională, Legea Lustrației periată și revizuită a trecut zi­lele trecute de votul de­putaților. Astfel, în ab­sența opoziției, legea lus­traţiei, care impune restricţii ale unor drepturi pentru o perioadă de ­cinci ani persoanelor care au ocupat diverse funcţii în regimul comunist a fost adoptată de plenul Camerei cu 167 “pentru” şi patru abţineri. Proiectul prevede, printre altele, că vor fi lustrate persoanele care au avut funcţii politice de conducere retribuite de PCR, în aparatul central, regional, raional, al Partidului Muncitoresc Român, membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului central al PCR, membri ai Consiliului de stat, de miniştri și, parcă special pentru Ion Iliescu, directorii de editură. La dezbaterile în plen, deputaţii au decis ca și procurorii comunişti să fie introduși în categoria personalelor lustrate. Au ratat “la mustață” șansa de a fi lustrați cei care au făcut parte din conducerea UTC. Camera Deputaţilor este for decizional în legătură cu această o lege organică.