Dezbaterile la proiectul legii privind sistemul public de pensii continuă

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor, din care face parte si deputatul de Ilfov, Cătălin Zamfira, a decis, la dezbaterea proiectului legii pensiilor, ca pensionarul să fie persoana care beneficiază de pensie de asigurări sociale şi a realizat cel puţin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi cea încadrată în grad de handicap grav care a realizat o treime din stagiul complet de cotizare.

Deputaţii din Comisie au introdus, astfel, categoria persoanelor încadrate în grad de handicap grav care pot să iasă la pensie după un stagiu de cotizare mai mic, şi anume de 11,8 ani.

În textul iniţiat de Guvern şi adoptat de Senat, doar nevăzătorii erau incluşi în categoria celor care ies la pensie după un stagiu de cotizare redus.

Un alt amendament adoptat prevede scăderea stagiului de cotizare minim de la 15 ani la 10 ani pentru persoanele care vor să-şi cumpere stagiu de cotizare pentru perioade de timp de 5 ani.

„Orice persoană care a realizat stagiul minim de cotizare de până la 15 ani, dar nu mai puţin de 10 ani se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială. În sistemul public de pensii se poate încheia contract de asigurare socială şi pentru perioade de timp de maximum 5 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii”, prevede articolul adoptat.

Membrii comisiei au eliminat mai multe amendamente, printre care şi cel depus de liderul PSD, Liviu Dragnea, care viza introducerea în perioada asimilată stagiului de cotizare a perioadei în care asiguratul a urmat cursurile unei şcoli profesionale.

Astfel, a rămas textul potrivit căruia se consideră perioade asimilate stagiului de cotizare perioada în care asiguratul a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz.