Licenii au învățat tehnici de căutare a unui loc de muncă, dar și ce pași trebuie urmați atunci când li se oferă un serviciu în străinătate, pentru a nu cădea în capcana traficanților de persoane!

La nivel național, vineri, 20 aprilie 2018, a avut loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov a organizat evenimentul, ca de fiecare dată, în București, în incinta Colegiului Economic Viilor, unde au fost invitați 130 de angajatori, dintre aceștia fiind prezenți, efectiv, în ziua Bursei, 36. S-au oferit 870 de locuri de muncă, chiar dacă, de data aceasta, numărul persoanelor care au trecut pragul liceului economic, în căutarea unui job, a fost de 306. Dintre acestea, au fost selectate în vederea încadrării 74, iar 8 persoane au fost înscrise la cursuri de formare.

Articol apărut în nr. 399 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Locurile de muncă oferite cu prilejul Bursei Generale, în Ilfov, au fost pentru studii superioare (36), studii medii și pentru muncitori calificaţi şi/sau necalificaţi. Totodată, a fost organizat un punct de informare şi consiliere profesională, precum şi un punct de informare cu privire la posibilităţile de reconversie profesională. Participanţii au avut astfel posibilitatea de a identifica mai uşor locul de muncă potrivit pregătirii lor profesionale sau ­cursul de calificare/recalificare/specializare/perfecţionare dorit. Prin intermediul consilierului EURES au fost prezentate ofertele angajatorilor din Spaţiul Economic European (la momentul Bursei, erau vacante 1.402 de posturi).

Ca în fiecare an, în cadrul Bursei Gene­rale (dar și la Bursa absolvenților), AJOFM Ilfov a amenajat un atelier pentru învățarea unor tehnici de căutare a unui loc de muncă (conceperea unui CV european, a unei scrisori de intenție, prezentarea la un interviu). La el au participat elevii din ani terminali de la liceele ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla, ”Vintilă Brătianu”, Dragomirești și ”Doamna Chiajna”, din Chiajna. Pentru toți cei interesați, reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au oferit informații importante în legătură cu pașii ce trebuie urmați, mai ales de către cei care acceptă job-uri în afara țării, pentru a nu devei victime ale traficului de persoane Așadar, dacă vi s-au făcut propuneri de serviciu în străinătate, altele decât cele oficiale, prin instituții ale statului, nu fiți naivi și cereți detalii. Dacă, după aceea, v-ați decis să acceptați oferta și să plecați în străinătate – lăsați cât mai multe informații familiei! Apoi, nu dați nimănui actele de identitate și, dacă vi se pare totuși că sunteți în pericol, cereți ajutorul oricărei persoane cu care ajungeți în contact. Cum vă puteți da seama că o persoană este victimă a traficului de fiinţe umane? Neignorând problemele celor din jur. Apoi, vă puteți adresa Poliţiei, misiunilor diplomatice ale României în străinătate, liniei Telverde 0.800.800.678 sau organizaţiilor neguvernamentale.

Cum pot crește șansele de angajare?

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Acestea pot afla, astfel, informații privind pia­ța muncii și evoluția ocupațiilor; se pot evalua și/sau autoevalua, în vederea orientării profesionale și dezvoltarea de abilități; se pot instrui în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Apoi, medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Există, de asemenea, formarea profesională sau consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.

Stimularea angajatorilor

Statul subvențio­nea­ză, la angajare, locurile de muncă ocupate de: tineri NEET; șomeri de lungă durată; persoane de peste 45 de ani; persoane cu handicap; unici în­treținători ai familiei mono­parentale; ab­solvenți; ucenici; persoane care mai au doar 5 ani până la pensie; tineri supuşi riscului marginalizării sociale. De asemenea, în vederea creării de noi locuri de muncă, se pot acorda credite în condiții avantajoase.

Formare profesională

Beneficiarii programelor de formare profesională sunt, în principal, persoanele în căutarea unui loc de muncă, persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi persoanele angajate, cu acordul angajatorului sau la cererea angajatorului, şi persoanele care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, care au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar sau care au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate. Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se face ţinându-se seama de cerinţele de moment şi de perspectiva pieţei muncii şi în concordanţă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă, ucenicul fiind persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Coordonatorul de ucenicie este un salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. Poate fi încadrată ca ucenic orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni, iar ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform legii, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie pentru acel ucenic – 1.125 lei/lunar (se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului).

Servicii europene de ocupare

EURES reunește Serviciile Publice de Ocupare din țările Ariei Economice Europene, inclusiv Elveția, precum și instituțiile cu preocupări în ocuparea forței de muncă, cum sunt sindicatele și organizațiile angajatorilor, sub auspiciile Comisiei Europene. Rețeaua EURES a fost constituită cu scopul facilitării mobilității forței de muncă în Aria Economică Europeană și cuprinde peste 700 de specialiști instruiți, cunoscuți drept ”consilieri EURES”, ce au ca atribuții atât reglarea circulației locurilor de muncă vacante în cadrul Ariei Economice Europene, cât și furnizarea de informații despre condițiile de muncă și viață din fiecare stat membru al acestei arii.