Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, în conformitate cu: prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) și art. 56 alin. (1) din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 32 din HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului.

Potrivit prevederilor art. 3 și ale Anexei 2 din Ordinul Ministerului Mediului nr.1206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale, întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 la Legea 104/2011, județul Ilfov este încadrat în regimul de gestionare II pentru poluanţii – pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), oxizi de azot (NO2, NOx), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd) şi nichel (Ni), fapt ce determină inițierea procesului de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului pentru județ.

Astfel, la nivelul Ilfov-ului s-a constituit, prin Dispoziția Președintelui CJI nr. 15/10.01.2017, Comisia Tehnică Județeană ce va avea ca obiectiv elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, cu o perioadă de valabilitate de 5 ani. Totodată, se are în vedere urmărirea implementării măsurilor/acțiunilor stabilite în plan pentru menținerea concentrațiilor poluanților sub valorile limită/valorile țintă, precum și întocmirea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor și supunerea spre aprobare Consiliului, după avizarea de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.

Publicul interesat are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind elaborarea Planului, iar informaţii privind iniţierea elaborării acestui document pot fi obținute la sediul CJI (str. Gh. Manu 18, sector 1, tel.: 021/212.56.93) şi de la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov (Aleea Lacul Morii 1, sector 6, tel.: 021/430.15.23).

Tot despre aer curat – dar în Capitală!

Și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat o serie de măsuri pe care Municipalitatea urmează să le implementeze pentru reducerea poluării în București.

”Pentru reducerea poluării în Capitală ne-am asumat mai multe direcții de acțiune. Vom lua măsuri ca parcul auto al RATB să cuprindă 30% autovehicule ecologice, iar în acest sens am demarat o licitație prin care vom achiziționa 600 de autovehicule din care 400 autobuze Euro 6, pentru că cele existente în trafic în acest moment sunt depășite atât moral, tehnic, cât și din punct de vedere ecologic, 100 de troleibuze și 100 de tramvaie, folosind o sursă electrică nepoluantă. Am adresat rugămintea ministrului Daniel Constantin de a include Primăria Capitalei în proiectele pe care Ministerul Mediului le va derula în perioada următoare prin AFM, și anume posibilitatea ca municipalitatea să fie susținută financiar pentru achiziționarea unui număr cât mai mare de autobuze electrice, la început 50 sau 100. Domnul ministru mi-a spus că este o solicitare îndreptățită și ne susține pentru a avea în Capitală și autobuze electrice, în afara celor pe care noi le achiziționăm deja în acest moment, autobuze Euro 6, troleibuze și tramvaie”, a explicat Firea. Ea a vorbit și despre realizarea de piste pentru biciclete, acum, după ce Municipalitatea a obținut avizul de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București-Ilfov.

”(…) se vor construi și stații de bike-sharing, de unde cei interesați pot să împrumute o bicicletă pentru a o folosi până în zona în care au treabă, fără a trebui să se mai întoarcă în locul din care au preluat acea bicicletă”, a mai adăugat edilul.

Primarul Capitalei și ministrul Mediului au discutat și despre construirea de perdele forestiere, care să contribuie la reducerea poluării, acest proiect urmând a se realiza prin susținerea tehnică și financiară a Ministerului Mediului.