Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor din Copăceni a fost finalizat aproape în totalitate

Până la sfârșitul lunii august se lucrează la soluționarea contestațiilor

Locuitorii din Copăceni vor deveni primii ilfoveni care vor beneficia în totalitate de avantajele Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin intermediul căruia autoritățile își propun să facă înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din ţară, în sistemul de cadastru şi carte funciară, până în anul 2023. Astfel, peste 4.300 de imobile și o suprafață de 1.170 de ha, de pe raza comunei Copăceni, vor fi înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară de la nivel național, după un an și jumătate în care s-au efectuat măsurători în zonă. Măsurătorile imobilelor din Copăceni au fost finalizate de către firma Geo Topo, care a realizat proiectul, în luna mai, iar, în prezent, se lucrează la soluționarea celor aproximativ 500 contestații, pe care o parte dintre proprietari le-au depus în perioada legală de 60 de zile pentru afișarea și depunerea contestațiilor.

Articol apărut în nr. 363 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

cadastru copăceni

Cele mai multe contestații sunt însă minore, fiind vorba despre erori referitoare la numele proprietarilor sau despre rectificări pe baza unor documente neprezentate firmei de cadastru la momentul preluării informațiilor (certificate de moștenitor, partajări voluntare, etc), urmând însă să fie rezolvate până la finalul lunii august.

Programul naţional de cadastru şi carte funciară a fost implementat în Copăceni de către firma de cadastru Geo Topo, una din firmele cu experiență vastă atât în domeniul lucrărilor de cadastru general, cât și în domenii conexe, precum lucrări edilitare. Astfel, reprezentanții firmei au petrecut peste 10.000 ore pe teren, în comună, măsurând imobilele de pe raza acesteia, dar și informându-i pe locuitori cu privire la drepturile lor, împreună cu reprezentanții primăriei.

“Încă din momentul preluării proiectului, ne-am propus să punem Copăceniul în fruntea lo­ca­lităților din Ilfov, în ceea ce privește implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, așa că am alocat toate resursele necesare pentru a îndeplini acest obiectiv. Suntem mândri că am reușit să facem asta, mai ales fiindcă totul a decurs fără probleme majore, și sperăm că locuitorii din zonă se vor bucura cât mai curând de rezultatul muncii noastre. Bineînțeles, implicarea autorităților locale și a reprezentanților ANCPI a avut o contribuție majoră pentru ca acest proiect să fie unul de succes”, au menționat specialiștii topografi de la Geo Topo.

Comuna Copăceni be­ne­fi­ciază de finanțare din fondurile proprii ale Agen­ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), lucrări de înregistrare sistematică similare desfășurandu-se în prezent în comunele – 1 Decembrie (6.559 de imobile și suprafața de 1.704 de ha) si Clinceni (12.175 de imobile și suprafața de 2.325 ha).

Echipa Jurnalul de Ilfov a fost prezentă în comuna Copăceni în etapa de soluționare a contestațiilor pentru a vedea cum se desfășoară ultima etapă a unui proiect de succes.

„S-a finalizat etapa de afișare, publicitatea a fost făcută și foarte mulți oameni au venit pentru a verifica rezultatul etapelor anterioare. Fiecare a pri­mit informații privind imo­bilul, și caracteristicile aces­tuia, de la prestator și echipa primăriei, ce s-a ocupat de înregistrarea contestațiilor. Din cele 509 contestații înregistrate, însemnând circa 11% din totalul imobilelor pentru care s-au efectuat măsurătorile în Copăceni, jumătate sunt sesizări legate de amplasamente și suprafață. Restul contestațiilor semnalează lipsa unui moștenitor, ori semnalarea unui deces în rândul proprietarilor ori a moștenitorilor, si­tuații care nu presupun însă complicații din punct de vedere tehnic. Aceste con­testații sunt preluate ca atare și soluționate favorabil, informațiile urmând a fi preluate în cartea funciară. Este foarte bine că oamenii au venit în această etapă de contestații și au spus că situația nu este cea pe care o cunosc ei, aducând și documente doveditoare. Celelalte contestații însă presupun analize referitoare la necesitatea măsurătorilor suplimentare și a verificărilor la teren. Sfârșitul lunii august este termenul final de soluționare a acestor contestații și am ales să lucrăm aici împreună cu autoritatea locală care ne-a oferit sprijin încă de la începutul proiectului”, a punctat Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov.

Primarul are un rol foarte important

Aceasta a subliniat meritul primăriei în întregul proces, evidențiind rolul primarului comunei Copăceni, Ionuț Marin, care, de altfel, a fost tot timpul dat ca exemplu și celorlalți primari de autoritățile ilfovene, deoarece a făcut toate demersurile necesare pentru a informa locuitorii despre beneficiile PNCCF și modul în care aceste lucrări se pot face cât mai bine și mai repede.

”Pe întreg parcursul perioadei de un an și jumătate de când a început acest proiect, edilul din Copăceni a fost foarte activ în relația cu cetățenii săi. Rezultatul: eficiență. Oamenii au venit cu documente, au venit la măsurători, le-au arătat specialiștilor limitele proprietăților. Cetățenii au fost corect informați pentru că publicitatea programului a fost făcută foarte bine. Primarul practic a mers din poartă în poartă și a discutat cu cetățenii săi. Se poate spune că s-a format un tot unitar din acest trio format din prestator, oficiul de cadastru și UAT, fără de care nu se poate lucra la cadastrarea sistematică”, a completat aceasta.

„Ca primar, trebuie să mergi la toată lumea, să informezi oamenii, să îi chemi apoi la primăriei, să le explici. Trebuie implicare sută la sută. În plus, autoritatea locală trebuie să pună la dispoziția prestatorului toate documentele pe care le are. Oficiul de cadastru, la fel, trebuie să pună la dispoziția prestatorului informațiile deținute. Dacă acele informații nu sunt puse la dispoziția prestatorului în timp util, lucrurile nu vor reflecta situația juridică corectă. Situația de fapt, corectă din teren, trebuie pusă cap la cap cu situația juridică, iar în acest caz, primăria este liantul. Cheia este echipa, care trebuie să funcționeze, și să asigure premisele unei lucrări corecte și de calitate”, a spus primarul Ionuț Marin.

Cetățenii nemulțumiți de soluția contestației pot apela la instanță

”Este clar că auto­ritățile știu mai bine decât noi situațiile și spe­țele din teren. Și încercăm în conformitate cu prevederile legale să soluționăm favorabil doleanțele oamenilor mergând pe principiul priorității situației din teren (principiul de bază al cadastrului general). În cazul existenței investițiilor ori a împrejmuirilor este necesar ca proprietarii să permită prestatorului măsurarea și identificarea acestora, astfel încât situația reală să poată fi preluată corect în cartea funciară.

La finalizarea perioa­dei de soluționare a con­tes­tațiilor lucrarea va fi refăcută de prestator în conformitate cu soluțiile adoptate în contestații, urmând ca apoi să fie deschise cărțile funciare noi. Ulterior acestui moment vor fi închise vechile evidențe, prin ordin al președintelui ANCPI.

După acest moment, dovada proprietății va fi făcută cu extrasul de carte funciară, ce reflectă situația tehnică și juridică actuala a imobilului. Înscrierea în cartea funciară devine constitutivă de drept de proprietate, odată cu primul act notarial încheiat pe baza noii situații din cartea funciară (deschisă în procedura lucrării de cadastru sistematic)”, a spus Ruxandra Ghiba.

Proprietarii nemulțu­miți de soluția primită în urma contestației formulate se pot adresa instanței de judecată cu o plângere formulată la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicarea soluției de către OCPI.

De asemenea, edilul din Copăceni a semnalat și faptul că există aproximativ 60 de imobile unde proprietarii nu au acte de proprietate. Pentru a rezolva această problemă, au fost puse în aplicare prevederile legale pentru înscrierea posesiei asupra acestor imobile.

Astfel, legea dă posibilitatea, ca în lipsa actelor de proprietate, să fie menționat în cartea funciară posesorul respectivului imobil cu posesia asupra acestuia, și nu cu proprietatea. Pe baza unei adeverințe emise de primărie prin care este recunoscut posesorul și faptul că acel imobil nu face parte din bunurile din domeniul public sau privat al UAT-ului sau al statului, imobilul este înscris în cartea funciară, cu posesorul identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic. Dacă, timp de trei ani de la menționarea posesiei în cartea funciară, posesia acestuia nu este contestată, posesorul devine proprietar.

Următoarea etapă este cea a deschiderii succesiunilor nedezbătute până la această dată, ce includ în masa succesorală imobile ce au făcut obiectul cadastrului general. Oficiul de cadastru va sesiza Camera Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesorale, iar costurile acestei proceduri vor fi suportate din bugetul ANCPI, dacă dezbaterea succesiunii va fi finalizată într-un termen de doi ani din momentul în care se formulează sesizarea către camera notarilor. În caz contrar, costurile vor fi suportate de către moștenitori. Ne vom strădui ca în următorii doi ani să finalizăm și situația moștenirilor nedezbătute, iar atunci Copăceniul va fi un model de lucru.

Altfel spus, oamenii trebuie să înțeleagă că în cazul existenței unei moș­teniri, nu vor putea dispune de proprietatea moș­tenită până când nu va fi dezbătută succesiunea, po­trivit directorului OCPI Ilfov.

Ionuț Marin, primarul comunei Copăceni: „Le recomand tuturor primarilor să demareze proiectul de cadastrare generală. Să nu le fie frică. Să facă aceste lucrări la nivelul întregului UAT pentru că există sprijin din toate punctele de vedere. Dar să lucreze responsabil, să înțeleagă că au un rol foarte important. Să nu se descurajeze dacă apar reclamații sau contestații pentru că beneficiile sunt uriașe comparativ cu micile probleme.”

Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov: „Îmi doresc și încurajez totodată, toți primarii să intre în proiectul de cadastru general. Reușita acestui proiect este însă condiționată de dorința și disponibilitatea acestora de a lucra cot la cot cu prestatorul și de a se implica sută la sută în acest proiect. Prestatorul este responsabil de precizia măsurătorilor și a datelor aduse din teren, însă primăria are toate celelalte informații referioare la terenuri și eventualele probleme ale acestora. Sunt însă și situații în care nici primăria nu deține toate aceste informații, întrucât actele justificative nu au fost comunicate autorității locale, de aceea este foarte importanta si implicarea cetatenilor. Domnul primar din Copăceni a știut foarte bine ce are de făcut.”