Guvernul României a aprobat, în ședința din 3 aprilie 2019, modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 443/2017 privind Guvernul României a aprobat, în ședința din 3 aprilie 2019, modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol (PNA) pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.

Având în vedere modificarea cursului de schimb și prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.1102/2016, s-a stabilit actualizarea valorii sprijinului financiar la 33.400.000 lei, din care 16.700.000 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Principalele modificări din Program

De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a actului normativ de către factorii implicați, s-au realizat următoarele modificări și completări:

  • în cazul medicamentelor pentru tratarea varoozei și nosemozei, decontarea se va face până la unități întregi în funcție de forma de prezentare, întrucât unele medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu pot fi fracționate, deși prospectul prezintă valori fracționate pentru tratament;
  • corelarea normei referitoare la comunicarea pentru deplasarea în pastoral cu modelul acesteia prevăzut în anexă, în sensul că aceasta este avizată de către consiliul local/primărie;
  • se introduce obligația apicultorului de a păstra cutiile ce au fost înlocuite până la efectuarea plății sprijinului financiar, astfel încât să se poată realiza controlul la fața locului;
  • comunicarea pentru deplasarea în pastoral a apicultorului a înlocuit ordinul de deplasare;
  • se reglementează posibilitatea ca familiile de albine achiziționate prin Program să se poată unifica cu familiile de albine deținute de apicultor, doar după efectuarea plății sprijinului financiar;
  • aplicarea unei diminuări cu 20% a valorii sprijinului acordat apicultorilor, în cazul în care aceștia nu anunță orice modificare privind identificarea la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, se arată în comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNA, sprijin important pentru apicultori

În ultimii ani sectorul apicol a cunoscut o dezvoltare semnificativă datorită programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau național, care au avut ca scop tratarea cu medicamente pentru combaterea varoozei a familiilor de albine, înfiinţarea sau modernizarea fermelor apicole, ceea ce a adus la îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii acestui sector.

Prin accesarea acestor programe, apicultorii au putut achiziţiona material biologic cu valoare certificată, stupi şi utilaje apicole moderne, pentru dezvoltarea acestei activităţi, în vederea obţinerii de produse competitive atât pe piaţa internă, cât şi la export.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.447