Psiholog Carmen Ionescu
www.cabinetdepsihologie.ro

“Copilul meu are patru ani și e la gră­diniţă. Suntem dis­pe­rați. Bate copiii, nu e atent la lecţii și-i vorbește urât edu­catoarei. Cum să-l cu­mințesc?”
Daniela V. – Otopeni
Răspuns:
Trebuie obiș­nuit să aibă un regim de viaţă ordonat, fără a fi sever. Mă refer la orele de somn, disciplina alimentaţiei, locul și modul de a se juca, inclusiv vârsta copiilor cu care interacţionează. El nu a trecut încă de la jocul LÂNGĂ ceilalţi, la jocul CU ceilalţi copii. A existat și există cineva în familie care‑i favorizează comportamentul. S‑ar pu­tea să fi fost  prea răsfăţat și vrea să fie el “șeful”. Invitaţi la voi prie­teni care au copii de vârsta lui și stimulaţi-l să se joace cu ei. Ar fi bine să ai o relație de colaborare cu educatoarea. Folosește metoda pedepsei și recompensei.