Accesul pacienților cu hepatită C la tratamentul fără interferon, este asigurat în perioada pandemiei, prin reglementări speciale. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură tratamente fără interferon pentru 17.500 de pacienţi adulţi cu hepatită C, indiferent de stadiul de fibroză şi ciroză compensate, în perioada februarie – iulie, 4.158 de bolnavi accesând acest tip de medicaţie.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 512, ediția print

Începând cu 1 iunie, există în derulare şi un contract de tip cost-volum-rezultat (C-V-R), în cadrul căruia pot beneficia de tratament pacienţii adulţi, fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, care în urma tratamentelor anterioare cu medicamente cu acţiune antivirală directă nu au obţinut răspuns terapeutic. Contractul prevede tratamente pentru un număr de 300 de pacienţi eligibili, iar până la această dată au fost transmise de medicii curanţi şi confirmate în Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) un număr de 61 de formulare specifice. Tratamentul adulţilor este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie şi boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări din 16 judeţe (Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Argeş, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş) şi CAS AOPSNAJ. Pentru copii, tratamentul este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie pediatrică şi boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate din 11 judeţe (Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş) şi CAS AOPSNAJ. În contextul pandemiei de COVID-19, aplicarea măsurilor implementate pentru a asigura accesul pacienţilor eligibili cu hepatită C la tratamentele fără interferon au fost prelungite până la data de 30 septembrie. Pacienţii cu domiciliu în alt judeţ decât cel prin care se derulează contractul C-V-R şi pentru care a fost iniţiat tratamentul fără interferon au posibilitatea să ridice prescripţiile medicale din judeţul în care acesta domiciliază, în baza unei proceduri afişate pe site-ul CNAS.