Fiind înzestrat cu numeroase daruri spirituale, Voievodul Neagoe Basarab, învățător al neamului românesc, este considerat și un adevărat făcător de minuni al lumii. Haideți să rostim cu smerenie această rugăciune în ziua prăznuirii sale și sigur vom primi răspuns bun! Este una dintre rugăciunile care au puteri miraculoase în alungarea necazurilor și ispitelor vieții.

 

Articol pblicat în Jurnalul de Ilfv Nr. 517, ediția print

Doamne Dumnezeul nostru, 

Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, 

Cel, minunat întru Sfinţii Tăi şi cărora le asculţi rugăciunile,

Primeşte cererea noastră pe care Ţi-o aducem astăzi, 

În ziua prăznuirii prietenului şi casnicului Tău, Neagoe Basarab. 

Tu Doamne, ai rânduit neamului nostru, 

În toate timpurile şi locurile, unde se preamăreşte Numele Tău, 

Eroi ai credinţei şi ­Sfinţi care Ţi-au plăcut din neam în neam

Îîntre care străluceşte şi măritul voievod Neagoe Basarab. 

Pentru rugăciunile lui, 

Revarsă peste noi toţi pacea şi liniştea Ta binefăcătoare

Ca să biruim fiecare necazurile şi ispitele vieţii:

Dregătorilor trimite-le dreaptă înţelepciune, 

Ierarhilor chip sfinţeniei, 

Preoţilor împlinirea misiunii la care au fost chemaţi, 

Monahilor răbdare şi smerenie, 

Iar poporului binecredincios ocrotire şi ajutor în vremea necazurilor, 

Ca toţi să Te preamărim pe Tine, 

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 

Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, în vecii, vecilor,

Amin!