După Cina cea de Taină, Mântuitorul le-a lăsat ucenicilor săi porunca de a trăi în iubire şi armonie. Poruncă asupra căreia trebuie să medităm şi noi, orice am face, oricând şi în orice situaţie ne-am afla. „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.”