Executivul a aprobat HG prin care elevii vor beneficia de transport rutier județean sau transport cu trenul – între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, de transport local, naval și cu metroul – gratuit, pe tot parcursul anului calendaristic.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 501, ediția print

Pentru a beneficia de gratuitate, elevii vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.
Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gra tuit de la domiciliu la unitatea școlară. În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.
De asemenea, elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a. Și, elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat
vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare.