UPDATE

Consiliul General al Municipiului București a adopat cu 36 de voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotrivă” (grupul USR din CGMB a anunțat anticipat că nu este de acord cu proiectul) înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

Principalele obiective ale ADITPBI sunt legate de:

  • reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport conform celor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030,
  • înființarea, dezvoltarea și modernizarea Serviciul de transport local de persoane în interiorul localităților și între localitățile membre ale asociației pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și de realizarea în comun a proiectelor de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului public de transport local, pe baza PMUD București – Ilfov,
  • elaborarea și adoptarea Strategia de dezvoltare a Serviciului public de transport local,
  • monitorizarea derulării de proiecte de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului etc…

Mai multe detalii despre prevederi ale Actului constitutiv al asociației și despre Statutul acesteia puteți afla de pe site-ul Primăriei Capitalei, secțiunea dedicată ședințelor CGMB.

Informația inițială

De puțin timp a început ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unul dintre punctele de pe Ordinea de zi vizând înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

Așa cum rezultă și din studiile efectuate în anii precedenți de către Agenția Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, aceasta este structura care poate asigura implementarea proiectelor cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă recent adoptat de către Consiliul General. De asemenea, înființarea ADITPBI este singura variantă prin care putem organiza un serviciu de transport public în București și localitățile limitrofe la standardele și cerințele Regulamentului 1370 al Parlamentului European, în caz contrar existând pericolul iminent al declanșării procedurii de infringement.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va oferi cadrul necesar pentru organizarea unui transport public de calitate în zona metropolitană a Bucureștiului și va rezolva toate situațiile conflictuale din prezent, în beneficiul călătorilor”, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, în debutul ședinței.