Planeta noastră se confruntă cu o problemă provocată de activitatea umană și industrială din ultimele zeci de ani – subțierea, sau chiar dispariția pe alocuri a stratu-lui de ozon. Importanța acestui strat este vitală pentru conservarea vieții pe Terra. Ozonul este cel care protejează toate viețuitoarele Pământului de radiațiile ultraviole-te de frecvență înaltă din Cosmos. Fără pătura de ozon care apără planeta, viața nu ar mai exista. De aceea este imperios necesar să fie luate măsuri urgente pentru conservarea acestui strat și pentru limitarea deteriorării acestuia.

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu – UNEP a declarat ziua de 16 septembrie – Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Această dată a fost stabi-lită luându se în considerare ziua de 16 septembrie 1987 când a fost adoptat, la Montreal, Protocolul privind substanțele care epuizează stratul de ozon. România a ade-rat la acest protocol în anul 1993, asumându-și respectarea prevede­rilor acestuia. Printre cele mai periculoase substanțe care afectează stratul de ozon sunt agenții frigorifici (freon) și pentru aer condiționat, agenții de spumare, haloni, prezenți în sistemele de stingere pe avioane sau la mașini, solvenții clorurați (percloretilena) etc. Stratul de ozon se întinde de la circa 15 km până la 40 de km altitudine. El filtrează aproape două treimi din razele ultraviolete emise de Soare. Deteriorarea păturii de ozon a fost sesizată pe la sfârșitul anilor ‘70, odată cu creșterea consumului de freon și haloni, substanțe utilizate în special în industria frigorifică. În prezent, cea mai mare gaură în stratul de ozon se înregistrează deasupra Antarcticii. Există și un ozon “dăunător” care se formează în atmosfera joasă. Acesta este generat de gazele poluante emanate de mașini, centrale electrice și combinate chimice, el fiind principala componentă a smogului din marile orașe. Poluarea cu ozon este o problemă în special în lunile călduroase de vară, când există condițiile necesare formării ozonului troposferic. Cei care muncesc în aer liber, copiii care se joacă mult afară, cât şi cei cu o sensibilitate crescută, sunt grupurile de oameni cele mai afectate de acest tip de poluare.

„În anul 2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov lansează un apel pentru iniţierea unor acţiuni la nivel mondial privind stoparea producerii şi utilizării substanţe-lor care generează epuizarea stratului de ozon. Credem în puterea exemplului şi suntem convinşi că mesajul nostru, multiplicat cu ajutorul mass media, va fi înţeles de toată lumea. Contribuţia fiecăruia pentru un mediu mai curat, indiferent cât este ea de mică, aduce cu siguranţă rezultate.”, ne-a declarat domnul director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Ninel Peia.