După marea sărbătoare închinată Sfântului Ilie, miercuri, pe 27 iulie, ne împărtășim, din nou, cu harul unuia dintre cei mai iubiți sfinți din Biserica lui Hristos. Să ne reunim în rugăciune cu preoții și alți credincioși ca să-i aducem cinstirea care i se cuvine Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, doctorul fără de arginți care și-a închinat viața aproapelui.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 610, ediția print 

Pag. 16, Religie, 27 iulie, zi de mare sărbătoare creștină, în bisericile ortodoxe Sfântul Pantelimon, doctorul care și-a tratat aproapele cu dragoste, fără să-i ceară nimic în schimb

An de an, “Doctorul fără de arginți”, așa cum mai e recunoscut Sfântul Pantelimon, va fi prăznuit, cu mare bucurie, de credincioșii ortodocși. După tradiție, în dimineața zilei de 27 iulie, lăcașele de cult vor răsuna de rugăciuni și frumoase cântări bisericești. Praznicul va fi prilej de bucurie duhovnicească pentru toți cei ce vor participa la slujbele frumoase și grandioase oficiate de slujitorii bisericilor. Iată, de ce trebuie să‑l avem în sufletele noastre și să-i aducem o cinstire deosebită în această zi sfântă!

Cel în toate puternic ca un leu…

Sfântul Pantelimon a venit pe lume în anul 284, în Cetatea Nicomidiei, din Asia Mică. El s-a născut pe vremea împăratului Maximian Galeriu și a avut o mamă creștină și un tată păgân, care era senator la curtea împăratului. A primit numele de Pantoleon, care înseamnă cel în toate puternic ca un leu. Evula, mama sa care trăia cu iubire de Hristos, îi vorbea adesea despre împlinirea sufletului și încerca să-i descopere tainele credinţei. Dragostea acesteia pentru Dumnezeu a avut o influenţă asupra lui Pantoleon, care a început să cerceteze căile sfinte, din fragedă pruncie. După moartea mamei sale, tatăl l-a dus la școlile păgâne care existau la acea vreme, iar el a renunţat la credinţa în  Dumnezeu.

… era doctorul fără de arginți

A absolvit cu succes Școala de Medicină, de la Nicomidia. Apoi a fost încredinţat medicului Eufrosin, care i-a fost mentor. Cunoștinţele și înţelepciunea i-au adus cea mai bună reputaţie și l-au ajutat să devină medicul împăratului. În inima tânărului doctor Dumnezeu și-a găsit, din nou, un loc aparte, când l-a întâlnit pe Ermolae, un bătrân creștin, preotul unei biserici din Nicomidia, care l-a învăţat că numai Hristos este doctorul adevărat al sufletelor și al trupurilor bolnave. Într-una din zile, când se întorcea de la bătrânul Ermolae, a găsit pe drum un copil mort, mușcat de o năpârcă. A fost cel mai bun prilej să probeze adevărul spuselor lui Ermolae. A chemat în ajutor numele lui Hristos, iar copilul s-a ridicat imediat și năpârca a murit. Acesta a fost momentul care l-a determinat pe tânărul medic să se boteze în numele lui Hristos. Numele Pantelimon care se traduce prin cel cu totul milostiv, l-a primit la botezul de atunci. Și, tot de atunci, și-a primit și renumele de “Doctorul fără de arginți”, slujind întreaga via­ță aproapelui.

Din minunile Sfântului Pantelimon

După primirea numelui de Pantelimon, tânărul a început să facă adevărate minuni. Vindeca boli considerate incurabile și tămăduia durerile sufletești. Acum deja vindeca prin harul divin pe care-l primise de la Dumnezeu pentru credinţa puternică pe care o avea. În semn de mulţumire pentru milostenia Domnului faţă de el, Pantelimon și-a dat toată averea săracilor. Pe fiecare îl ajuta după nevoia lui. Nu lua bani pentru vindecări. Sfântul Pantelimon nu a umblat după averi. S-a mulţumit cu ceea ce putea avea și nu cerea nimănui bani pentru binefacerile făcute. Și pentru că era tot mai căutat de bolnavi, era invidiat de ceilalți medici din Nicomidia.

Rănile i s-au vindecat când trupul i-a fost sfâșiat

Aflând de credinţa și dragostea nemărginită a Sfântului Pantelimon pentru Hristos, împăratul Maximian a poruncit să fie supus unor chinuri groaznice și apoi să i se taie capul. A fost legat de un stâlp și i-a fost sfâșiat trupul cu gheare de fier, iar rănile arse cu făclii aprinse. Dar rănile i s‑au vindecat, uimitor. A fost aruncat fiarelor sălbatice, dar acestea s-au arătat blânde. Apoi a fost legat de o roată cu lame ascuţite, care să-l omoare prin rostogolirea de la înălțime. Dar Dumnezeu l-a eliberat și de data aceasta. Văzând toate acestea, împăratul a dat ordin să i se taie capul, iar trupul să‑i fie aruncat în foc. Când a murit, o voce din Cer s-a auzit spunând: “Slu­jitor credincios, dorinţa ta va fi acum îndeplinită, porțile Cerului îți sunt deschise, cununa ta e pregătită. Vei fi de-acum înainte adăpost deznădăjduiților, ajutor celor încercați, doctor bolnavilor și teroare demonilor”. Așadar, Sfântul Pantelimon este pentru noi toți pildă de tărie în credință și dragoste neclintită în Dumnezeu și în aproapele său. Să ne rugăm Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, să mijlocească pentru noi înaintea Bunului Dumnezeu pentru a ne ocroti în fața bolilor și pentru a ne aduce vindecarea sufletească și trupească!