APIA Centrul Județean Ilfov reamintește po­tențialilor beneficiari că, până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/ 1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, respectiv 1,7975/ litrul de motorină. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare trebuie să depună cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1229/ 2013, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcție de sectorul (vegetal, zootehnic și/ sau îmbunătățiri funciare) în care își desfășoară activitatea.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată, se va depune și copia cererii unice pe suprafață, sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantațiilor viticole, având în vedere că verificarea suprafețelor lucrate de fermieri se va face prin compararea datelor (suprafețele și grupele de culturi).

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit, nu mai beneficiază de ajutor, pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Credite pentru crescătorii de ovine și caprine

Crescătorii de ovine/caprine, beneficiari de ajutoare naţionale tranzitorii (ANT), care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente pot solicita adeverinţe de la APIA.

Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la plata primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi. Suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sectorul ovine – caprine este de 20 lei/cap de animal.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează maximum 80% din valoarea creditelor acordate de bănci fermierilor. 

Banca creditoare trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ANT, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului să nu depășească ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului, de maximum 1%.