ISU București-Ilfov reamintește cetățenilor că au responsabilitatea legală de îndepărtare a țurțurilor formați la streșinile și jgheaburile imobilelor pe care le dețin sau administrează. Există pericolul ca, prin desprindere, să rănească oamenii și să distrugă bunuri materiale.
Atunci când există risc iminent de cădere a țurțurilor formați la imobile, proprietarul sau administratorul are obligația de a lua măsuri pentru avertizare și marcare a perimetrului expus riscurilor.
Intervenția pompierilor se poate realiza doar în situații speciale, atunci când sunt puse în pericol vieți sau se pot produce pagube materiale, iar înălțimea imobilelor sau condițiile de amplasare a acestora nu permit administratorilor imobilelor să acționeze în siguranța pentru îndepărtarea țurțurilor.
Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.120/2010, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului, să curețe în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii zăpada depusă și gheața formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau unde își desfășoară activitatea, a sediilor de firmă, a curților sau terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.
La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării lor.
Poliția Locală sancționează nerespectarea prevederilor astfel:
-pentru persoanele fizice cu amendă de la 200 de lei la 500 de lei;
-pentru persoanele juridice amenzile se încadrează între 500 de lei și 2.000 de lei.