Consilierii municipali și-au dat acordul de principiu pentru acest demers

După ziua de ieri – când actualitatea a gravitat în jurul temei ”cutremur”, dată fiind împlinirea a 40 de ani de la dezastrul din 4 martie 1977, astăzi, Primăria Capitalei vine cu informații detaliate legate de consolidarea clădirilor cu risc seismic din București.

”Astfel, având în vedere că în peste 20 de ani s-au consolidat doar 79 de imobile, dintre care 20 cu surse de la bugetul local,  restul din surse proprii ale proprietarilor, Municipalitatea a decis înființarea unei entități noi, formată din specialiști în domeniu, care sa ofere soluții reale la această problemă. S-a decis astfel înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate consolidarea clădirilor cu risc seismic. Activitatea acestei societăți se va concentra exclusiv pe soluționarea situației clădirilor cu risc seismic ridicat la nivelul Municipiului București, în acest sens, în ședința CGMB din 28 februarie 2017 obținându-se deja acordul de principiu pentru înființarea acestei structuri.

Facem precizarea că, la preluarea mandatului actualei administrații a Primăriei Municipiului București, de situația clădirilor cu risc seismic se ocupau mai multe instituții din cadrul Municipalității, neexistând un organism care să se dedice exclusiv rezolvării acestei probleme.

În plus, de-a lungul anilor, personalul implicat în activitatea de consolidare a clădirilor cu risc seismic s-a confruntat cu numeroase dificultăți: timpul lung de la identificarea și expertizarea clădirii până la finalizarea consolidării și predarea efectivă a imobilului către proprietari (în unele cazuri, durata depășind 8 ani), complexitatea activităților care trebuie desfășurate pentru realizarea acestor lucrări (discuții cu proprietarii, pentru a accepta relocarea temporară, lipsa documentațiilor cadastrale, proprietari aflați în străinătate), precum și imposibilitatea demarării lucrărilor în absența acordului majorității locatarilor etc. Considerăm că această activitate este deosebit de complexă și necesită abordare multidisciplinară. De aceea, este necesară atragerea de specialiști cu înaltă calificare din domenii diverse, ce nu poate fi realizată la nivelul de salarizare actual.

Situația actuală a consolidărilor

În prezent, lista imobilelor expertizate tehnic existente în București cuprinde 174 de clădiri care sunt încadrate în clasa I de risc seismic și care  prezintă pericol public, și 173 de clădiri care sunt încadrate în clasa I de risc seismic, fără pericol public. Până în acest moment au fost consolidate 79 de clădiri, dintre care 20 cu surse de la bugetul local. Pentru 62 de clădiri din cele 174 au fost depuse documentele legale de către asociațiile de proprietari, însă doar pentru 8 imobile sunt încheiate contracte de execuție a lucrărilor, în condițiile legii, și numai la 2 dintre acestea sunt deschise șantiere (Câmpineanu 9A, sector 1 și Pictor Ștefan Luchian nr. 12C, sector 2).
Pentru alte 21 de clădiri sunt elaborate proiectele de consolidare, iar pentru 19 clădiri dosarele proprietarilor sunt incomplete.
Alte clădiri expertizate: 330 – risc seismic II (RsII), 95 – Rs III, 6 clădiri – Rs IV”, anunță Primăria Capitalei.

În continuare, instituția reamintește bucureștenilor care doresc să-și reconsolidereze locuințele, că poate pune la dispoziția lor două blocuri (cu 128 de apartamente), în centrul Capitalei, în Piața Națiunilor Unite – locuințe de necesitate – (în acest moment din cele 128 de apartamente fiind ocupate doar 41).

Clădiri de patrimoniu consolidate

În ceea ce privește consolidarea clădirilor aflate în administrarea Municipalității, instituția anunță că, până în acest moment s-au consolidat/reabilitat monumente istorice de interes public, precum Hanul Gabroveni, Casa Cesianu,  Muzeul ”Nicolae Minovici”,  Observatorul Astronomic ”Vasile Urseanu”,  sediul vechi al Primariei Capitalei, Centrul unic de informare de pe Bd-Elisabeta, Arcul de Triumf.

”De asemenea, PMB a mai consolidat teatrele Constantin Tănase și Evreiesc”, mai preciează Municipalitatea.

Școli reabilitate

”Primăria București a reabilitat și consolidat, în cadrul programului ”Reabilitarea Infrastructurii Educaționale din București”, confinanțat de BEI, 100 de școli.

Alte clădiri

– Regina Elisabeta nr. 27-29 (sediu Primăriei Sector 5), încadrată în clasa a II-a de risc seismic – urmează semnarea contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări;
– Centrul Militar Zonal – str. Icoanei nr. 27, sect. 2 – lucrări de consolidare și amenajare sediu administrativ – se va demara procedura de achiziție publică a lucrărilor de proiectare și execuție;
– imobil Str. Academiei, nr. 3-5  sect. 3, cls. I risc seismic, Calea Victoriei nr. 22-24 sect. 3, cls. II risc seismic – prevăzute în buget, urmează să fie demarată achiziția pentru elaborarea DALI (docum. avizare lucrări intervenție);
– imobil str. Gutenberg nr. 1 sect. 5 – expertizare în vederea consolidării.

Situația Centrului Istoric

Primăria Capitalei comunică faptul că, în Centrul Istoric, instituția are în program contractarea execuției lucrărilor de consolidare a 3 clădiri, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (1. Recondiționarea și crearea structurii de sprijinire a afacerilor „CURTEA MEȘTEȘUGARILOR” – consolidare imobil str. Covaci nr. 13 sector 3; 2. Proiect restaurare Catacombe Hanul Stavropoleos cu amenajare spațiu adiacent – consolidare vestigii arheologice; 3. Palatul Voievodal ”Curtea Veche”).

”Pentru alte 10 clădiri din Centrul Istoric, care necesită consolidare și care se află în proprietatea statului, s-au elaborat studii și expertize, urmând a se decide în Consiliu General al Municipiului București dacă finanțarea se va face din bugetul local sau în parteneriat public-privat”, spun reprezentanții Municipalității.

Teatre, în expertizare

 • Teatrul Foarte Mic – imobilul din Bd. Carol I nr. 21/ Str. Jean Louis Calderon nr. 2;
 • Teatrul Mic – Str. Const. Mille nr. 16, sect. 1;
 • Teatrul Municipal L.S. Bulandra – imobilul din Str. Schitu Măgureanu nr. 1, sect. 5;
 • Centrul ARCUB – Str. Batiștei nr. 14, sect. 2;
 • Universitatea Populară IOAN I. DALLES – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sect. 1,
 • Teatrul Tineretului METROPOLIS – Str. Mihai Eminescu nr. 89, sect. 2;
 • Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ – Calea Victoriei nr. 48-50, sect. 3;
 • CIRC & VARIETE GLOBUS – Aleea Circului nr. 15, sect. 2;
 • Muzeul Municipiului București: mai multe imobile pe care le administrează se regăsesc în Lista clădirilor încadrate în categoria de urgență de intervenție, dar neîncadrate în clasele de risc corespunzătoare;
 • Palatul Șuțu – Bd. I.C. Brătianu nr. 2;
 • Casa Memorială Macovei – Str. 11 Iunie nr. 38;
 • Muzeul Tăttărăscu – Str. Domnița Anastasia nr. 7.

”Din punct de vedere tehnic și juridic, în aceeași situație se află și alte teatre și spații publice, însă, fără acordul tuturor proprietarilor, în condițiile legale actuale, nu se pot întreprinde acțiuni de consolidare a teatrelor. Decizia de intervenție, ce revine fiecărui proprietar, conduce la dificultăți în luarea măsurilor de punere în siguranță”, mai spune Primăria Capitalei.

Lista imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic se regăsește pe site-ul Primăriei Municipiului București.