Mediu 3

Începând cu luna februarie 2017, Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov – instituții cu atribuții de supraveghere și control pe teritoriul administrativ al județului au demarat o serie de acțiuni comune în scopul stopării fenomenelor de abandonare a deșeurilor în locuri nepermise, în lungul căilor de comunicație, precum și pe alte terenuri neîmprejmuite.

De asemenea, repre­zentanții celor două in­stituții urmăresc cu mare atenție să elimine fenomenul ilegal de deversare a apelor uzate vidanjate de către vidanje neautorizate ce acționează, potrivit inspectorilor de mediu și jandarmilor ilfoveni, în zone preponderent rezidențiale și care afectează, prin acțiunilor lor iresponsabile, cursurile de apă, pânza freatică, confortul olfactiv.

În acest sens, Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria ilfoveană efectuează periodic acțiuni comune pentru identificarea atât a persoanelor fizice, cât și a celor juridice, ce acționează ilegal în sensul gestionării neconforme a deșeurilor provenite din construcții și demolări sau menajere și asimilabile, în scopul identificării făptuitorilor și sancționarii acestora conform prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii de mediu și jandarmii ilfoveni supraveghează preponderent zonele în care s-au înregistrat frecvent sesizări, zone cu risc de deversare ilegală a apelor uzate vidanjate și zone în care acționează vidanje clandestine. Spre exemplu, deversări ilegale de către autovidanje clandestine au fost semnalate în mai multe puncte de descărcare neautorizate, în ape de suprafață sau colțuri de pădure. Din fericire, însă, urmare a acțiunilor desfășurate în luna februarie 2017, au fost deja aplicate, de către cele două instituții, 12 sancțiuni contravenționale ce au însumat circa 300.000 de lei. Au fost sancționate atât persoane fizice, cât și juridice – evident, pentru abandonarea deșeurilor, pentru eliminarea finală a acestora în locuri nepermise, pentru desfășurarea activității de vidanjare fără autorizație de mediu.

Atenție, și în continuare

Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov au anunțat că vor continua acțiunile de control ți vor monitoriza constant teritoriul administrativ al județului.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 341

Vezi și varianta PDF

http://jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2017/03/15-1.pdf