Biserica Mănăstirii Căldărușani

În cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI) au fost aprobate modificările a două hotărâri CJI, trecute de votul consilierilor județeni, anul trecut: HGCJI 111/2016 – privind aprobarea participării județului, prin Consiliul Județean, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci (Sf. Nicolae – Sitaru), în proiectul ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci” (în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural), respectiv HGCJI 41/2016, privind participarea, de asemenea, a CJI, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani” (derulat tot în cadrul POR, aceeași axă prioritară și prioritate de investiții).

Articol publicat în ediţia print a Jurnalului de Ilfov Nr. 349

mănăstire

Așadar, este vorba de două parteneriate ale CJI cu mănăstirile Sf. Nicolae – Sitaru (Sf. Nicolae Balamuci) și Căldărușani, în cadrul primei asocieri fiind vorba de un proiect cu o valoare totală de 9.795.025 lei (inclusiv TVA), contribuția Consiliului în acesta fiind reprezentantă de achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 195.900,5 lei, reprezentând partea de cofinanțare. În cazul parteneriatului cu Mănăstirea Căldărușani, valoarea totală a proiectului este de 20.294.957 de lei (inclusiv TVA), contribuția proprie în proiect a CJI reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului fiind în cuantum de 405.899,14 lei, reprezentând partea de co-finanțare.

Restaurarea și consolidarea Bisericii Sf. Nicolae și a Zidului de incintă

Proiectul derulat la Mănăstirea Balamuci are ca scop restaurarea și consolidarea ansamblului de monumente istorice din zonă – Biserica Sf. Nicolae și Zidul de incintă, înregistrate în Lista Monumentelor Istorice 2015 – județul Ilfov. Pentru aceasta, în 2014, Mă­năstirea a încheiat un contract de proiectare, în vederea elaborării Do­cumentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și un contract de consultanță pentru întocmirea planului de afaceri în vederea obținerii de fonduri nerambursabile și redactarea cererii de finanțare. Ca urmare a problemelor apărute în derularea acestor contracte, Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci a reziliat contractele și a încheiat, în acest an, un nou contract de servicii pentru elaborarea expertizei tehnice și DALI și a cerut, în acest context, un nou parteneriat cu Ilfovul, reprezentat prin CJI, pentru asumarea de către acesta a co-finanțării cheltuielilor și sprijin pentru întocmirea cererii de finanțare. ”Proiectul investiţional propus va avea un impact pozitiv pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere culturală. La nivelul ”Ansamblului Mănăstirea Balamuci”, cunoscută şi sub denumirea ”Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru” sunt necesare măsuri pentru punerea în siguranţă a integrităţii monumentului, punerea în valoare a obiectivului şi pentru revigorarea activităţilor religioase de masă şi culturale, care din momentul intensificării lor pot genera un aflux sporit de vizitatori. (…) Lucrările care se propun sunt: realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor din incintă astfel încât să nu mai alimenteze terenul de fun­dare, realizarea unor centuri exterioare asociate între ele la interior cu tiranţi aparenţi sau introduşi în zidărie prin forarea unor canale longitudinale şi transversale care să împiedice deschiderea fisurilor bolţilor, refacerea continuităţii zidurilor prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, restaurarea picturii, restaurarea uşii din lemn masiv de la intrarea în biserică, eliminarea umidităţii din zidurile bisericii”, se precizează pe site-ul mănăstirii.

Se restaurează și cele două biserici, de la Căldărușani

Proiectul de la Căl­dărușani are ca scop restaurarea și consolidarea Bisericii Sf. Dumitrie și a Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul (din cimitir) din cadrul Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani (format din cele două biserici menționate anterior, pinacotecă și Biserica Sf. Varvara și Duminica Tururor Sfinților – Cocioc, înregistrate, de asemenea, în Lista monumentelor istorice 2015 – județul Ilfov). Povestea de la Căl­dă­rușani este acceași ca la Balamuci, și în acest caz, contractele de proiectare în vederea elaborării DALI și cel de con­sultanță pentru întocmirea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării nerambursabile și pentru redactarea cererii de finanțare – încheiate în 2014, respectiv 2015 – fiind reziliate, ca urmare a problemelor apărute în derulare. În aceste condiții, s-a încheiat, în februarie 2017, un nou contract de servicii pentru elaborare expertiză tehnică și DALI, fiind nevoie de un nou parteneriat cu Ilfovul, res­pectiv CJI, pentru asumarea de către acesta a co-finanțării.

Număr suplimentar de posturi pentru personal neclerical

A mai fost aprobat pro­iectul de hotărâre pri­vind repartizarea numă­rului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în uni­tățile de cult recunoscute la nivelul județului, pe anul 2017. Este vorba de 11 posturi, care se adaugă celor 211 existente (24 în cadrul Cultului Romano-Catolic, 181 – în cadrul Cultului Ortodox, 1 în cadrul Cultului Musulman, două – în cadrul Cultului Penticostal și 3 în cadrul Cultului Creștin după Evanghelie). ”Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile care aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijinul financiar se asigură de la bugetele locale, se face de către autoritățile administrației publice locale, țințându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte”, precizează această instituție în cadrul adresei transmise CJI, atașată la fundamentarea proiectului de hotărâre.

Așadar, CJI a aprobat suplimentarea posturilor, numărul acestora ajungând acum la 222, și solicită Secretariatului de Stat pentru Culte să comunice urgent cum se vor repartiza acestea, pe fiecare cult în parte, având în vedere că Arhiepiscopia Romano-Catolică a cerut suplimentarea personalului neclerical cu 10 posturi, iar Mitropolia Munteniei și Dobrogei – cu 15 posturi. Din datele Direcției Județene de Statistică Ilfov, la nivelul județului, conform ultimului recensământ, populația după religie este formată din 346.204 (97,20%) adepți ai Cultului Ortodox, 6.619 (1,86%) – adepți ai Cultului Romano-Catolic, 1.417 (0,40%) – adepți Cul­tul Penticostal, 1.470 (0,41%) de adepți ai Cultului Musulman și 449 (0,13%) de adepți ai Cultului Creștin după Evanghelie.