S-a aprobat și înființarea ADITPBI, asociație care ”va oferi cadrul necesar pentru organizarea unui transport public de calitate în regiunea București – Ilfov și va rezolva toate situațiile conflictuale, din prezent, în beneficiul călătorilor”

Articol apărut în nr. 350 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

consiliul județean ilfovÎn cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), condusă de vicepreședintele CJI, Rizia Tudorache, consilierii județeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 pentru regiunea București – Ilfov. Documentul a fost aprobat anterior și de către Consiliul General al Municipiului București, dar și de toate cele 40 de unități administrativ-teritoriale din Ilfov.

Documentul strategic, ”cel mai important de la înființarea județului”, după cum a afirmat Irinel Scrioșteanu, directorul Cancelariei președintelui CJI, propune o viziune coerentă de dezvoltare în regiunea București – Ilfov, vizând, prin urmare, atât Capitala, cât și Ilfov-ul. Acesta urmărește aplicarea unor concepte europene de planificare și management adaptate regiunii, incluzând o serie de măsuri și propuneri de îmbunătățire a transportului pe termen scurt, mediu și lung. PMUD îşi propune să realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții. În total, PMUD propune investiții în transport de circa șapte miliarde de euro.

foto 1
Transportul public în județul Ilfov

Pentru punerea în aplicare a proiectelor cuprinse în PMUD, ”singura variantă prin care se poate organiza un serviciu de transport public în București și localitățile limitrofe la standardele și cerințele Regulamentului European 1370, în caz contrar existând pericolul iminent al declanșării procedurii de infringement”, este nevoie de constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI), demers, de asemenea, aprobat, de către CGMB iar acum și de către CJ Ilfov.

Asociere cu buget mai mic

A fost aprobată și modificarea HCJI 3/2017 privind aprobarea participării CJI, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey, la proiectul ”Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov și Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

Concret, în procesul de evaluare a aplicației de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte, Comisia de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării a solicitat CJI, în calitate de lider de parteneriat, trei clarificări prin care s-a cerut diminuarea bugetului proiectului și detalierea activităților realizate și asumate de parteneri. În urma clarificărilor, bugetul total al proiectului a fost diminuat față de propunerea inițială, de la 360.000 lei la 286.735 lei, sumă aprobată spre finanțare. Iar prin diminuarea valorii totale a fost redusă și valoarea bugetară pentru fiecare partener, în cazul CJI diminuându-se participarea de la 121.072 lei la 77.248 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de consțientizare și educație în domeniul eficienței energetice prin utilizarea resurselor geotermale disponzibile în Ilfov și Bihor.

Fără Cristian Toma la Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

În martie 2017, o comisie formată din specialiști ai Direcției Județene pentru Cultură Ilfov și ai CJI a evaluat managementul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, într-o primă etapă analizând Raportul de activitate pentru managementul aplicat de Cristian Toma, iar în etapa a doua analizându-se punctele cuprinse în Raport prin intervievarea managerului. După verificarea mai multor criterii de evaluare, punctajul obținut de manager a fost 4,32 (1,48 de puncte pentru Raport și 7,16 puncte la interviu), rezultat considerat nesatisfăcător, motiv pentru care s-a recomandat rezilierea contractului de manager al domnului Cristian Toma.

consiliul județean ilfov 3

Prin urmare, s-a supus la vot, iar consilierii județeni au fost de acord (cu trei abțineri) cu proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Cristian Toma și, implicit, cu schimbarea acestuia.

CJI caută sediu, de cumpărat prin licitație!

Pentru că varianta închirierii unui sediu, în vederea mutării temporare a activității CJI (până la consolidarea și modernizarea sediului actual din str. Gheorghe Manu 18) a fost respinsă, consilierii județeni au fost de acord cu inițierea procedurii de cumpărare, prin licitație publică, a unui imobil situat în București, având ca destinație sediul instituției. În vederea stabilirii prețului de cumpărare al acestuia se va întocmi un raport de evaluare de către un evaluator autorizat, iar prețul de pornire NU va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

S-a aprobat, de asemenea, caietul de sarcini prevăzut în anexa proiectului de hotărâre, întocmit de direcțiile de specialitate ale CJI, pe mai departe, pentru derularea procedurilor legale fiind oportună constituirea unei comisii de licitație publică privind achiziționarea imobilului.

Actualul sediu al CJI – clădirea principală – este constuit în perioada interbelică, a trecut prin toate seismele majore, începând cu cel din 1940, și nu a fost consolidat niciodată. Aici își desfășoară activitatea circa 200 de persoane, într-un spațiu total insuficient și, după cum arătam mai sus, cu un grad ridicat de risc de prăbușire.

Actualul sediu al CJI
Actualul sediu al CJI

Ce se caută? Un amplasament ultracentral sau central, ușor accesibil mijloacelor de transport în comun, imobilul să aibă exclusiv funcțiunea de birouri și să fie liber de sarcini, disponibil imediat, propietatea să fie a ofertantului, în totalitate, să aibă o suprafață utilă de 2.000-3.000 mp (fără subsol), să dețină cel puțin 25 de locuri de parcare în interiorul proprietății, să aibă încăperi amenajate sau care pot fi amenajate rapid, să fie finalizat de cel mult 12 ani și să nu prezinte degradări structurale, să fie racordat la utilități și să aibă dotările necesare – centrală proprie sau să fie racordat la RADET, instalație de climatizare, instalații sanitare, instalații de incendiu, instalații electrice în perfectă stare etc.