Pe 25 mai a.c. a avut loc, la sediul Prefecturii Ilfov, prima ședință de Colegiu Prefectural sub conducerea noului prefect al județului, Marius Cristian Ghincea. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov și ai Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov au prezentat situația, la zi, privind modul de gestionare a deșeurilor nepericuloase/periculoase în județ.

 

Articol publicat în ediţia printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 354.

Vezi aici şi varianta PDF a paginii de ziar! 

 

 

În România, cea mai mare parte a cantităţilor de deşeuri municipale colectate sunt eliminate prin depozitare, operaţiunile de reciclare şi valorificare fiind utilizate într-o măsură foarte mică. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale revine administraţiilor publice locale, care, prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri. Pentru transportul și colectarea deșeurilor, la nivelul județului Ilfov, toate cele 40 de primării au încheiate contracte de salubrizare sau au propriul serviciu de salubritate. Deșeurile menajere și asimilabile colectate sunt supuse proceselor de sortare a deșeurilor reciclabile, în vederea reducerii cantității fracției organice ce se depozitează în depozitele ecologice. La nivelul anului 2015, pe teritoriul județului au fost reglementate 5 instalații de sortare a deșeurilor municipale. Depozitarea finală a fracției organice din deșeurile menajere se realizează în cele 2 depozite ecologice amplasate în Ilfov: S.C. Ecosud S.A., cu punct de lucru în comuna Vidra, sat Sinteşti (care deține Autorizație Integrată de Mediu (AIM) nr. 25/15.10.2007, revizuită la 03.08.2016, valabilă până la 15.10.2017. Are o capacitatea de depozitare totală de 11,5 milioane  mc. Și, în prezent mai poate depozita până la 2,85 mil. mc) și S.C. EcoRec S.A., cu punct de lucru în Popeşti- Leordeni (deține AIM nr. 57/01.06.2007, revizuită pe 04.06.2008, valabilă până la 01.06.2017. Capacitatea de depozitare totală este de 26,4 mil. mc. și, în prezent mai poate depozita până la 11,08 milioane mc).

Nevoie de strategie

Pentru asigurarea unui management co­res­­punzător al gestionării deșeurilor la nivelul județului Ilfov, oficialii care se ocupă de problemele legate de mediu spun că trebuie elaborate Strategia județeană de gestionare a deșeurilor și Planul județean de gestionare a deșeurilor. În conformitate cu art. 39 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor: “(1) În baza principiilor și obiectivelor din planul național de gestionare a deșeurilor (PNGD) și a cadrului general din O.M nr. 951/2007, consiliul județean, în colaborare cu agenția județeană pentru protecția mediului, elaborează/realizează/revizuiește planurile ju­dețene de gestionare a deșeurilor (PJGD). PJGD se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean cu avizul APM, după caz”.

Garda de Mediu verifică!

Controalele la unitățile industriale, economice și sociale ilfovene ale căror activități au impact asupra factorilor de mediu, pentru verificarea respec­tării legislației specifice, sunt făcute de 14 comisari (angajați ai Comisariatului Județean Ilfov), aceștia reușind, în 2016 și în primele 5 luni ale anului 2017, să efectueze 1.101 inspecţii (2016), respectiv 305 inspecții (ian.-mai 2017) și aplicând, anul trecut, 57 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.227.500 lei și 16 avertismente; iar în primele 5 luni ale anului în curs: 27 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 609.000 lei și 6 avertismente.

Gropile de gunoi, la control

În cazul celor două depozite de deșeuri autorizate amplasate pe raza județului, și anul acesta au fost efectuate controale planificate de către Comisariatul Județean Ilfov. La depozitul ecologic Glina, în urma celui mai recent control, din perioada 27.03.2017 – 29.03.2017, comisarii Gărzii de Mediu au verificat vizual și olfactiv zona activă de depozitare, secțiunile închise temporar (la care s-a sistat depozitarea), forajele de captare biogaz, rețeaua de colectare și transport biogaz, funcționarea centralei de ardere și a turnului de ardere, lagunele de colectare levigat, bazinul colector și instalațiile de epurare levigat, precum și bazinul de permeat. Au fost verificate integritatea împrejmuirii, gradul de prindere și creștere pentru perdeaua de vegetație și gradul de acoperire a taluzurilor pe secțiunile pe care s-a sistat depozitarea, precum și pe secțiunea activă. Printre măsurile ulterioare controlului, dispuse de comisari, se află depunea de către proprietarul gropii, la autoritatea competentă în domeniul protecției mediului, a documentelor necesare aprobării închiderii finale în cazul secțiunilor celulelor C1 și C2 (secțiuni în care nu se mai depozitează acum deșeuri). Documentația întocmită va trebui să cuprindă, obligatoriu, calendarul de lucrări cu termene minime de realizare, justificate pe fiecare etapă de execuție, iar după aprobarea de către autoritatea competentă, societatea va proceda la realizarea lucrărilor conform proiectului stabilit. Pentru zona activă de depozitare a deșeurilor, s-a dispus menținerea, în continuare, la maxim 2.500 m2, pentru evitarea apariției mirosului deranjant, precum și semnalizarea zonelor active. Zona pe care nu se mai depozitează deșeuri se va acoperi cu material inert; se vor verifica etanșeitatea puțurilor de captare biogaz și se va continua plantarea de vegetație. Se va supraveghea și controla incinta depozitului, pentru a evita pătrunderea persoanelor neautorizate.

La depozitul de deșe­uri de la Vidra, controlul s-a derulat în perioada 27-28.03.2017 și s-au identificat o serie de ne­conformități. Spre exemplu, acumulări mari de cantități de ape pluviale amestecate cu levigat sau depășirea suprafeței de depozitare a deșeurilor. Pentru deficiențele constatate s-a aplicat o amen­­dă contravențională de 25.000 de lei, precum și o altă amendă con­travențională de 2.500 de lei și s-a dispus golirea întregii cantități de apă uzată tehnologică identificată în celula 5, prin sistemul de colectare/pompare/epurare nou construit, mărirea capacității de epurare a apei uzate tehnologice, diminuarea zonei active de depozitare a deșeurilor și semnalizarea zonelor active. Întocmirea planului de închidere (varianta finală) pentru celulele 1 – 4 și zona de unire a acestora și înaintarea spre aprobare către APM Ilfov au termen până la data de 01.10.2017.

Continuă războiul împotriva abandonării deșeurilor și descărcărilor ilegale de ape uzate vidanjate

Amintim că, din luna februarie 2017, Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov au început o serie de acțiuni comune cu scopul stopării fenomenelor de abandonare a deșeurilor în locuri nepermise, pe drumuri sau pe alte terenuri neîmprejmuite. De asemenea, se urmărește și eliminarea fenomenului ilegal de descărcare a apelor uzate vidanjate de către vidanje neautorizate ce acționează în zone preponderent rezidențiale și care afectează cursurile de apă, pânza freatică, confortul olfactiv. Urmare a acestor acțiuni, până în mai 2017, s-au aplicat circa 60 de sancțiuni contravenționale, însumând aproximativ 500.000 de lei, iar cele două instituții au anunțat că vor continua controalele, monitorizând constant și cu mare atenție întreg teritoriul administrativ al județului.