Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14T (fosta Măsura 215) — Plăți privind bunăstarea animalelor — pachet b) — păsări — Campania 2017, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la Băncile care au încheiat Convenții cu APIA pentru anul de cerere 2017.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită beneficiarului pentru Plățile privind bunăstarea animalelor, Campania 2017, iar Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN — SA (FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor.

Adeverința se eliberează la solicitarea scrisă a fermierului

Astfel, potrivit convențiilor și actele adiționale încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o a doua adeverință care confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 03 — 31.01.2017, aferentă anului de angajament 2017, cererea de plată și a primit suma reprezentând 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată.

Totodată, prin această a doua adeverință se confirmă suma reprezentând 25% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 01.01. — 31.12.2017.

În cazul neeliberării niciuneia din adeverințele precizate, se poate elibera, la cererea solicitanților, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus cerere de plată și reprezintă 75% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 2017.

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 50/2017 de modificare a OMADR nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de Agenția de Plăți în baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor este de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

Toate convențiile încheiate între APIA, Bancă și Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul instituției: www.apia.org.ro .

Plăți la motorină, pentru trimestrul I

APIA mai informează că, în perioada 16 – 20 iunie 2017, a efectuat plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017 (trimestrul I 2017) aprobate prin OMADR nr.186/6 iunie 2017.

Suma totală plătită a fost de 91.026.815,00 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 13.587 beneficiari și o cantitate totală de motorină de 64.170.834,017 litri.

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.356