Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizației de circulaţie provizorie sau pentru probe a autovehiculelor a fost completat și modificat, de curând. El a intrat în vigoare din 12 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 431/2017.

Astfel, de acum încolo, tarifele pentru plăcile cu numere de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizațiilor provizorii pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, la POS-urile instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.

Documentele pot fi trimise și electronic

Dacă este nevoie de copia unui document, aceasta poate fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail, la adresa aflată pe pagina de internet a instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise. În cazul în care certificatul de înmatriculare este trimis prin poștă, fermierul va primi o dovadă temporară, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului şi emiterea certificatului de înmatriculare corespunză­tor. Înscrierea în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul prespune solicitarea explicită, în cerere, din partea proprietarului. Este nevoie şi de documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie. Dacă vehiculul este folosit în sistem leasing, la înmatriculare se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor.

Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.

Autorizarea provizorie

Până la înmatriculare, se autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate. Autorizaţia de circulaţie provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăși 90 de zile. Valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu poate depăși data la care expiră RCA.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.356