Mare făcător de minuni, Sfântul Ioan Botezătorul ascultă rugăciunile celor ce le rostesc cu sufletul curat, cu bucurie și nădejde și mijlocește la Dumnezeu pentru împlinirea lor. Spune următoarea rugăciune ori de câte ori simți că ești în primejdie și vei fi în siguranță, indiferent de situație!

 

O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos,

Mari și multe sunt vredniciile date ție de Dumnezeu,

Fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit.

Tu, după făgăduință și proorocie îngerească,

Te-ai și născut.

Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit,

A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și,

Ca o pasăre a Cerului, desăvârșit neagoniseală ai iubit,

Cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit.

Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor,

Care în loc de podoabă hainelor,

Cu darul  cel de sus îmbrăcând trupul tău,

Cu peri de cămilă l-ai acoperit.

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie

Și calea Domnului ai pregătit.

Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie,

În lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod

Și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat.

Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei

Și de viață făcătoarei Treimi.

Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit

Și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu,

Care ridică păcatele lumii.

Tu, de către Însuși Domnul,

Mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și,

După Născătoarea de Dumnezeu,

Pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni,

Ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu

Și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

În ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu.

Amin!