Un proiect de decizie al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), supus dezbaterii publice până la data de 1 septembrie 2017, prevede că furnizorii de internet care își desfășoară activitatea în România vor avea obligația de a include în contracte și de a publica valorile unor parametri de calitate pentru serviciile oferite atât în cazul rețelelor fixe, cât și mobile, indiferent de suportul prin care se oferă serviciul de acces la internet.

Proiectul de decizie revi­zuiește legislația secundară în vigoare privind indicatorii de calitate (tehnici și administrativi) pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum și condițiile și modalitățile de publicare de către furnizori a valorilor parametrilor aferenți acestor indicatori, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În plus, documentul stabilește și parametrii de calitate care pot fi măsurați de utilizatorii finali cu ajutorul platformei Neto­graf.ro, astfel încât aceștia să poată monitoriza și evalua calitatea serviciului contractat.

Ce parametri sunt avuți în vedere

În cazul serviciului de acces la internet furnizat prin rețele fixe, trebuie să stipuleze viteza minimă de transfer a datelor, viteza de transfer disponibilă în mod normal, respectiv viteza maximă și viteza promovată de transfer a datelor, viteza promovată fiind cea pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial. De asemenea, pentru serviciile de acces la internet furnizat prin rețele mobile, aceiași furnizori trebuie să menționeze viteza estimată maximă și viteza promovată de transfer a datelor.

Pe de altă parte, în ceea ce privește obligațiile furnizorilor, corelate cu platforma informatică Netograf.ro, proiectul de decizie prevede, printre altele, ca aceștia să nu taxeze, contorizeze, limiteze sau blocheze traficul de date consumat de către utilizatorii finali dinspre și către Netograf.ro. Totodată, fiecare furnizor va afișa pe pagina principală a propriului site, la loc ușor vizibil, un link direct, cu o denumire adecvată, către aplicația pusă la dispoziția utilizatorilor finali de ANCOM.

Valorile parametrilor vor fi publicate

Într-un comunicat AMCOM, instituția precizează că „(…) furnizorii de servicii de acces la internet au obligația de a publica valorile parametrilor de calitate administrativi cel puțin pentru ultimele două semestre încheiate, prin afișarea pe propriul site, în cazul furnizorilor care dețin o pagină de internet sau prin afișarea la toate punctele de lucru, în cazul furnizorilor care nu dețin o pagină de internet”.

Setul indicatorilor administrativi de calitate include: termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, exprimat în zile calendaristice și calculat față de momentul primirii de către un furnizor a unei cereri de furnizare a serviciului de acces la internet, termenul de remediere a deranjamentelor exprimat în ore, termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, exprimat în zile, frecvența reclamațiilor utilizatorului final, frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente și frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării, se arată în comunicatul de presă al ANCOM.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.361