Noutăți legislative pentru stimularea angajării, adresate șomerilor, dar și agenților economici

Reprezentanții Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov ne-au oferit o serie de detalii despre modificările legislative aduse Legii 76/2002 (prin O.G. 60/2016 și O.G. 6/2017) precum și Hotărârii de Guvern 174/2002 (prin H.G. 885/2016), promovarea acestor acte normative fiind determinată, în principal, de necesitatea reducerii deficitului de forţă de muncă din anumite regiuni, reclamat de reprezentanţii mediului de afaceri, asociat cu tendinţa acestora de a-și reloca activitatea în alte state; dar și pentru scăderea șomajului și încurajarea investițiilor în zonele defavorizate.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.365 

Actele normative la care facem referire (mai jos vă prezentăm câteva dintre cele mai importante prevederi ale noii legislații) au vizat modificarea și completarea unor măsuri de stimulare a ocupării, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru cele două categorii de beneficiari – persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori – și să determine un impact pozitiv asupra pieței muncii.

Spre exemplu, printre prin­cipalele modificări și completări aduse Legii 76/2002 se află aceea privind stabilirea unei măsuri noi care prevede faptul că șomerii înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă. Aceasta se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nu se cumulează cu prima de încadrare și prima de instalare.

În cazul primei de încadrare, au fost schim­bate cuantumul acesteia și modalitatea de acordare. Spre exemplu, cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitate la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă, și se va acorda, lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința.

Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat:

a. 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul;

b. 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

c. În cazul în care ambii soți îndeplinesc con­di­țiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

În situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de: 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a. și c. și 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prima de relocare, din ianuarie 2017

De asemenea, ca nouta­te absolută, amintim de prima de relocare, acordată persoanelor în­registrate ca șomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care își au domiciliul sau reședinţa și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Acestea beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună.

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor afe­­­rente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiţii.

Subvenții pentru angajatori

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat – 900 de lei.

Cei care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 900 de lei pe o perioadă de 18 luni, iar cei care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durata, tineri NEET (“Not in Education, Employment or Training” – tineri din categoria de vârstă cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu urmează nicio formă de învăţământ și nici nu au un loc de muncă) sau șomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei.