Rectificare bugetară, asocieri noi şi campionat balcanic de anduranţă ecvestră

Bugetul local al județului Ilfov a fost rectificat în cadrul ședinței Consiliului Județean (CJ) de la finele lunii august 2017, la capitolul ”Autorități executive”, cu 200.000 lei, reprezentând cheltuieli cu bunuri și servicii și la capitolul ”Sănătate” – cu 225.000 lei. În acest al doilea caz, a fost nevoie de rectificare pentru a da curs solicitărilor Spitalului de psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, de la Bălăceanca, de majorare a creditelor bugetare, cu 150.000 lei, pentru plata serviciilor de pază și majorarea bugetului la CAS cu 115.000 lei și Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea, de majorare a creditelor bugetare cu 75.000 lei, de asemenea, pentru plata serviciilor de pază.

Articol apărut în nr. 367 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

consiliul judetean ilfov

Tot legat de bani, consilierii au aprobat utilizarea a 507.989 lei din excedentul anual al bugetului local al județului (la încheierea exercițiului bugetat pe cele două secțiuni, la 31.12.2016 a rezultat o valoare de 243.083.237 lei) pentru finanțarea unor cheltuieli de dezvoltare – 381.000 lei (340.000 de lei, adică 72.000 euro – pentru proiectul ”Dotarea în­vă­țământului preșcolar și universitar cu resurse și tehnologii interactive digitale”, propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova și 41.800 lei pentru achiziția de bunuri și dotării independente a CJ Ilfov); 32.189 lei, reprezentând cheltuieli de capital, din care 30.000 lei pentru expertiză tehnică, studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru beci de alimente la Spitalul ”Eftimie Diamandescu” și 2.189 lei pentru achiziția de bunuri și dotări independente, la aceeași unitate medicală și alte 94.000 lei, din care 80.000 lei pentru amenajare incintă la Centrul Maternal Săftica și 14.000 lei pentru centrală termică și stație de dedurizare la Stația de Ambulanță Săftica.

cj ilfov

Model spaniol pentru parcul științific de la Măgurele

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, Răzvan Curduman, consilier cabinet președinte și manager de proiect ”Măgurele Science Park” și Remus Trandafir, director executiv al Direcției de Absorție Fonduri Interne și Internaționale se vor deplasa în Spania, la Barcelona și Malaga (la Barcelona STP și Parco Tehnologico Andalusia, PTA), în vederea documentării tehnice privind implementarea proiectului de investiții ”Măgurele Science Park”.

CJ Ilfov sprijină financiar Campionatul balcanic de anduranță, care are loc, în septembrie, la Buftea

CJ Ilfov a intrat în asocierea cu Buftea și Asociația Club Sportiv Shagya, susțințând financiar realizarea proiectului ”Campionatul balcanic de anduranță ecvestră și Con­cursul internațional de anduranță ecvestră”, ce se va desfășura în perioada 23-24 septembrie 2017 pe raza orașului Buftea (unde vor fi amplasate corturi cu boxe mobile pentru cai, logistica de concurs, toalete ecologice, scena de premiere, corturi de evenimente pentru sportivi, sponsori, invitați). Evenimentul, ajuns la cea de-a treia ediție, are loc sub egida Federației Ecvestre Române și a Federației Ecvestre Internaționale, având ca probe de concurs o distanță de 90 km, în cadrul Campionatului balcanic de anduranță, dis­tanțe de 90 km și 120 km, în cadrul Concursului internațional de an­duranță, și distanțe de 30, 40, 60, respectiv 80 km, în cadrul Concursului na­țional de anduranță.

cji

Obiective de interes public, în asociere

Tot în cadrul ședinței CJ Ilfov de la finele lunii august, a fost aproba­tă asocierea Consiliului Ju­dețean cu mai multe uni­tăți administrativ teritoriale din Ilfov, pentru realizarea, în comun, a unor obiective de interes public.

Astfel, pentru ”Cons­truc­­­ție sediu primărie” în Ciolpani, un proiect cu o valoare totală de 1,2 milioane lei, CJ Ilfov participă în asocierea cu CL Ciolpani cu 900.000 lei. Amintim în acest caz că, în 2014, s-a adoptat HCJI 17/22.01.2014 prin care s-a aprobat asocierea CJ Ilfov cu CL Ciolpani pentru realizarea investiției amintite, însă hotărârea nu s-a materializat prin încheierea unui contract de asociere între cele două entități, și, implicit, nici investiția nu s-a mai derulat. Prin urmare, pentru finalizarea proiectului era nevoie de o nouă hotărâre de consiliu, care a fost votată acum.

Pentru ”Extinderea re­țelei de apă în comuna Clinceni, pe străzile – Trandafirilor, Intr. Privighetorii, Intr. Viilor, Intr. Ciorogârlei, Crizantemelor, Rozelor, Moara cu Noroc, Casă Nouă, Cuibul cu Dor, Mierlei”, CJ Ilfov participă cu 898.887,73 lei, contribuția CL Clinceni fiind de 99.876,41 lei.

În asocierea cu CL Dragomirești Vale pentru ”Proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a infrastructurii pe raza comunei”, proiect de 7,2 milioane de lei, CJ Ilfov participă cu 5 milioane de lei, iar în asocierea cu CL Jilava pentru ”Asfaltare drum comunal pe lângă vii – DE33, DE38, DE12, DE77” a alocat două milioane de lei (din valoarea totală a proiectului de 2,3 milioane de lei).

cji

În asocierile CJ Ilfov cu CL Corbeanca, pentru ”Reabilitare, modernizare și extindere grădinița Petrești”, din comună și CL Cernica, pentru ”Lucrări de reabilitare/moderniza­re drumuri în comună, pe străzile Oxigenului, Bi­zan­țului, Stația de apă, Prelungirea Gării Cățelu, Aleea Prelungirea Gării Cățelu, Intr. Prelungirea Gării Cățelu, Intr. Turcilor, Intr. Ursului, Intr. Eroilor, Intr. Lunii, Intr. Pădurii, Intr. Ion Creangă, Intr. Corneliu Coposu, str. Miron Costin, Intr. Zorilor, ­Intr. Tudor Arghezi, Intr. Negru Vodă, Intr. Munții Ceahlău, Intr. Munții Rodnei, Intr. Munții Făgăraș, Intr. Munții Bucegi, Intr. Munții Apuseni, Intr. Oituz, Intr. Bâlea Lac, Intr. Munții Parâng, Aleea Aurel Vlaicu, Intr. Piatra Craiului, Intr. Petalelor, Intr. Stanei, Aleea Înfrățirii, Intr. Crișan, Intr. Tonciu, Viitorului, Nicolae Iorga, amenajarea sensului giratoriu din satul Căldăraru, str. Ogorului, Mieilor, Trestiei, Intr. Trestiei, Răscoalei, Imnului, Liliacului, Fântânei, Intr. Fântânei, Gării, Izvorului și modernizarea șanțurilor și podețelor pe străzile Traian, Ion Creangă, Ștefan cel Mare, Nicolae Titulescu, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Bălcescu, Gării, Unirii, Nicolae Iorga și Tineretului” – participarea Consiliului este, în primul caz, de 985.738,50 lei (bugetul total al proiectului fiind de 1.095.265 lei), iar în cel de-al doilea, de 5 milioane de lei (valoarea totală a proiectului fiind de 9,5 milioane de lei, așadar, CL Cernica contribuind cu restul sumei, de 4,5 milioane de lei).