Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ­(MADR) a publicat un document oficial cu primele cuantumuri ale plăților pe suprafață pe care fermierii se pot baza în acest an.

Sunt sumele minime pe care agricultorii le au asigurate ca plată pe hectar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Actul normativ, se află încă în dezbatere publică. Acesta include și informații despre alocările bugetare cu privire la plățile în sectorul zootehnic.

Valoarea plăților pentru suprafață, în 2017

Potrivit documentului MADR, cuantumurile sub­ven­țiilor la hectar sunt următoarele:

■ Schema de plată unică pe suprafață (SAPS): cuantum minim – 97,2452 euro/ha;

■ Plata redistributivă:

● primul interval: 1-5 ha inclusiv – cuantum minim – 5 euro/ha;

● al doilea interval: peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv – cuantum minim – 48,3251 euro/ha;

■ Plata pentru înverzire: cuantum minim – 57,1745 euro/ha;

■ Plata pentru tinerii fermieri: cuantum minim: 24,3113 euro/ha.

Cuantumul minim se majorează până la atingerea plafonului financiar alocat, în baza suprafețelor determinate.

Plafoanele plăților din zootehnie

Ministerul Agriculturii a aprobat plafoanele aferente plăților pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, care se acordă pentru anul de cerere 2017, astfel:

● pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte a fost alocată suma de 24.081,014 mii euro;

● pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne a fost alocată suma de 101.200,897 mii euro; pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine a fost alocată suma de 50.783,642 mii euro;

● totodată, Ministerul Agriculturii a aprobat și plafonul de 48.500 mii euro, destinat plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2017.

„Cuantumul pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) al documentului se calculează prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile”, precizează site-ul MADR.

Plăţile se fac în lei, pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, din 1 octombrie 2017.

Conform actului normativ, plățile vor fi demarate din 16 octombrie. „Începând cu data de 16.10.2017 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1 şi 5, într-un procent conform reglementărilor comunitare în vigoare la data efectuării plăţilor în avans”. Conform informațiilor publice, aceste procente vor de 70% la plățile directe și de 85% pentru plățile compensatorii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.369