Reprezentantul AJPIS Ilfov in colegiul prefectural

Cei mai mulți beneficiari de prestații sociale sunt copiii, care primesc alocația de stat, în valoare de 84 de lei/lunar/copil, categorie urmată, la nivelul județului Ilfov, de persoanele cu handicap și de beneficiarii de concediu de maternitate/paternitate și indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3, în cazul copilului cu handicap.

La finele lunii iulie 2017, Nela Alina Decusară, directorul executiv al Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Ilfov, a prezentat membrilor Colegiului Prefectural Ilfov Raportul de activitate al instituției pe care o conduce, pentru semestrul 1 al anului în curs. AJPIS Ilfov se ocupă cu administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială efectuate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice, privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

Articol apărut în ediția print a Jurnalului de Ilfov, nr. 371

14-page-001

Astfel, potrivit raportului, la nivelul AJPIS Ilfov, în primul semestru al anului în curs s-au plătit, de la bugetul de stat, sub forma beneficiilor de asistenţă socială şi a subvenţiilor pentru asociaţii şi fundaţii – 113.197 lei.

Pentru alte tipuri de beneficii de asistenţă socială, situația plăților a fost următoarea:

 • alocaţie de stat pentru copii – pentru un număr mediu lunar de 70.316 copii – 44.419.563 lei;
 • indemnizaţie pentru creşterea copilului OUG 111/2010 – pentru un număr mediu lunar de 10.082 beneficiari – 133.565.150 lei;
 • stimulentul de inserţie – pentru un număr mediu lunar de 2.044 beneficiari – 7.590.759 lei;
 • indemnizaţii şi sprijin lunar art. 31, 32 din OUG 111/2010 – pentru un număr mediu lunar de 59 beneficiari – 326.546 lei;
 • alocaţie pentru susţinerea familiei – pentru un număr mediu lunar de 1.809 familii ce au în întreţinere copii de până la 18 ani – 1.822.183 lei;
 • ajutor social (venit minim garantat/VMG) – pentru un număr mediu lunar de 1.607 beneficiari – 2.559.605 lei;
 • alocaţie de plasament – pentru un număr mediu lunar de 501 beneficiari – 2.060.369 lei;
 • indemnizaţie lunară de hrană – pentru un număr mediu lunar de 493 beneficiari – 1.512.353 lei;
 • ajutor refugiaţi – pentru un număr mediu lunar de 6 beneficiari – 20.520 lei;
 • ajutorul pentru încălzirea locuinţei – pentru un număr mediu lunar de 1.254 beneficiari – 485.168 lei;
 • alte ajutoare de urgenţă, prin hotărâri de Guvern – pentru 14 beneficiari – 55.500 lei;
 • drepturi acordate persoanelor cu handicap – pentru 19.850 beneficiari – 19.728.001 lei;
 • ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – pentru un număr mediu lunar de 228 beneficiari – 32.384 lei;
 • contribuţie asigurări sociale de sănătate – indemnizaţie creştere copil – pentru un număr mediu lunar de 5.037 beneficiari – 3.706.045 lei;
 • contribuţie asigurări sociale de sănătate – VMG – pentru un număr mediu lunar de 1.607 beneficiari – 142.681 lei;
 • subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii – pentru un număr mediu lunar de 81 beneficiari – 113.197 lei.

ilfov

Control, evaluare, monitorizare

În primele 3 luni ale anului, pe partea de control, evaluare și monitorizare servicii sociale, prin controale tematice și inopinate, au fost verificate 20 de servicii sociale în urma cărora au fost identificate nereguli pentru care au fost dispuse 22 de măsuri de remediere.

În ceea ce privește activitatea de control a beneficiilor de asistență socială, în aceeași perioadă au fost verificați 963 beneficiari ale căror CNP-uri au prezentat suspiciuni. Au fost identificate nereguli pentru care au fost dispuse 157 măsuri de remediere și au fost emise 93 de decizii de debit, în cuantum de 402.773 lei. Activitatea de control s-a realizat în cadrul controalelor tematice sau ca răspuns la sesizări/petiții prin care erau semnalate nereguli în stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială. Astfel, spre exemplu, la finalul controlului privind indemnizația pentru creșterea copiilor și stimulentul de inserție, 320 de beneficiari au fost identificați cu nereguli. S‑au dispus 64 de măsuri care au vizat în unele cazuri chiar și suspendarea plății. La sfârșitul lunii martie 2017, numărul deciziilor de debit emise a fost de 50, în cuantum total de 387.819 lei.

În cadrul controlului privind programele de asistență socială VMG (venit minim garantat), ASF (alocația pentru susținerea familiei), ASC (alocația de stat pentru copii), BPNS (beneficii persoane cu nevoi speciale) și AI (ajutorul pentru încălzirea locuinței) s-au verificat 42 de entități în cadrul cărora au fost supuse inspecției 593 dosare (cele mai multe în cadrul programului AI, apoi, în ASC – 202 dosare). Pe cele 5 programe de beneficii sociale menționate mai sus au fost identificate 62 de dosare/CNP-uri cu nereguli. S-au dispus 92 măsuri și au fost emise 43 decizii de debit, în cuantum total de 14.954 lei, procesul de recuperare fiind în curs de desfăşurare.„

Reevaluare dosar – nevăzător la volan!

În cadrul controlului bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH), la nivelul agenției teritoriale, activitatea de inspecție a vizat, în prima etapă, un control la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov pentru verificarea administrativă a dosarelor beneficiarilor încadrați ­într‑un grad de handicap aflați în evidența Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH); verificarea dosarelor angajaților SECPAH la serviciul de Resurse Umane din cadrul DGASPC Ilfov; verificarea situației contestațiilor/sesizărilor confom datelor deținute de Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și verificarea Hotărărilor Consiliului Județean Ilfov privind componența membrilor CEPAH și verificarea avizelor aferente emise de Ministerul Muncii.

În această etapă s-a constatat că sunt respectate prevederile legale pentru cele 40 de dosare verificate.

ilfov

A doua etapă de control a constat în efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap. O persoană din cele 40 verificate a fost suspectată de beneficiu necuvenit, iar dosarul domniei sale a fost propus spre reevaluare. Este vorba de o femeie din Voluntari, iar neregulile identificate în cazul său sunt atât de natură administrativă (care țin de obligațiile SECPAH – DGASPC Ilfov), dar țin și de obligațiile beneficiarului de încadrare într-un grad de handicap. ”Beneficiara M.S. deține certificat de încadrare în grad de handicap grav, cod 4, cu indemnizație de însoțitor nevăzător. Din verificarea efectuată în teren, însă, la domiciliul acesteia și din discuțiile purtate cu vecinii a rezultat faptul că, aceasta, se deplasează neînsoțită și …chiar conduce un autoturism”, precizează AJPIS Ilfov.