Măsura 15 – „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, cu componenta Submăsura 15.1 – „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, poate fi accesată în următoarele condiții:

▪ beneficiarii trebuie să fie proprietari ai suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României;

▪ benficiarii trebuie să dețină un contract de administrare sau de prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat, pentru suprafețele de teren forestier pentru care solicită sprijin în cadrul schemei:

▪ beneficiarul trebuie să se angajeze că menține angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia.

Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul de silvomediu este de 100 ha. Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic și trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare.

Sprijinul acordat acestei măsuri este compensatoriu. El este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) și reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Schema vizează implementarea următoarelor pachete:

▪ Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște;

Prin acest pachet se urmărește, în principal, asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost și hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.

▪ Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2);

Pachetul are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului, cu impact redus asupra solului, respectiv utilizarea de atelaje la lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate care, în prezent, sunt aplicate pe scară largă.

Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza acestei scheme este 100%.

Alocarea financiară pentru prima sesiune este de 117.803.922 euro. Până în prezent au fost depuse un număr de 28 de cereri de sprijin, pentru o suprafață totală angajată de 21.418,15 hectare de teren forestier.

Valorile plăților compensatorii acordate în cadrul acestei scheme sunt următoarele:

▪ 25 de euro pe an și pe hectar pentru suprafața forestieră angajată în cadrul Pachetului 1 – Asigurarea de zone de liniște;

▪ 100 de euro pe an și pe hectar pentru suprafața forestieră anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.376