Prin politicile sale educaționale, prin alocarea și gestionarea corectă a resurselor materiale, financiare și umane și prin respectarea cadrului legislativ și instituțional, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a continuat și în anul școlar 2016-2017 reconstrucția sistemului de învățământ din județ, conform nevoilor copiilor, comunităților și în concordanță cu evoluțiile naționale și europene.

Articol apărut în nr. 376 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Raportul privind starea învățământului preuniversitar din județ în anul școlar 2016-2017 a analizat exact situația înregistrată în anul școlar trecut, având în vedere dimensiuni precum resursa umană, materială și financiară, participarea la educație și rezultatele elevilor și ale educației pe piața muncii. S-a pornit de la o rețea școlară – de stat – formată din 89 de unități de învățământ preșcolar, 83 de școli primare și gimnaziale, 18 licee și 2 unități conexe (Clubul copiilor și Clubul sportiv) și – privată – formată din 62 de unități cu personalitate juridică și 83 de unități arondate acestora. Situația statistică a încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în anul şcolar 2016-2017, cuprinde un total de 3.410,27 norme, din care 3.281,27 finanţate la nivelul consiliilor locale şi 129 la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov; norme didactice: 2.637,52. La fel ca în anii precedenți, și în 2016-2017 s-au scos la concurs pentru titularizare un număr mare de posturi/catedre (985 de posturi, din care 293 titularizabile), pentru care s-au înscris 396 de persoane. S-au prezentat 281 și au fost admise 233. S-au titularizat însă doar 88 de cadre didactice. „Și pentru anul școlar trecut putem vorbi de un nivel procentual ridicat de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, în comparație cu nivelul național. Prin urmare, tendința de reducere a numărului de posturi didactice încadrate cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, inițiată cu 3-4 ani în urmă, rămâne încă un deziderat dificil de atins, în condițiile în care oferta de cadre didactice calificate este din ce în ce mai redusă. Se recomandă creșterea preocupării directorilor de unități șco­lare în ceea ce privește abordarea problematicii asi­gurării resurselor umane, în perspectiva descen­tralizării sistemului de în­vățământ”, precizează raportul.

Rezultate la învățătură

Datele analizate în cadrul raportului au relevat faptul că rezultatele statistice arată o situaţie la învăţătură a elevilor din judeţul Ilfov – „în general, constantă”. Spre exemplu, dintr-un total de 46.645 elevi înscriși la începutul anului 2016 (45.720 rămași la sfârșitul semestrului I) au promovat școala 41.073 (cei mai mulți cu medii între 9 și 10 – 23.344, urmați de cei cu medii între 7 și 8.99 – 11.895). Pe nivel de învățământ, promovabilitatea a fost de 96,62% pentru ciclul primar, 76,09% pentru gimnaziu, 84,92% pentru liceu și de 88,10% la profesional. „Corelând rezultatele la învățătură cu concluziile inspecțiilor școlare, reiterăm ideea că la nivelul unităților de învățământ din județ a existat o preocupare constantă a cadrelor didactice și a echipelor manageriale de a realiza analize periodice, pe baza rezultatelor școlare înregistrate, raportate la standardele curriculare. Rezultatele la învățătură și disciplină au, în continuare, în multe școli, doar valoare statistică și nu constituie subiectul unor analize aprofundate, pe baza cărora școala să își adapteze permanent intervențiile, strategiile. O altă ­cauză, deloc de neglijat, este aceea că echipele manageriale și cadrele didactice sunt interesate aproape exclusiv de rezultatele la examene și nu acordă aceeași importanță rezultatelor la învățătură pe tot parcursul școlarizării elevilor, ceea ce contravine in­teresului pedagogic și nu sprijină elevul în dezvoltarea sa!”, se mai arată în raport.

Disciplina și absențele

Absenteismul rămâne, în continuare, un fenomen, în ciuda faptului că majoritatea școlilor din județ au inițiat planuri de măsuri pentru menținerea elevilor în școală. Din cauza absențelor, în anul școlar trecut, aproape 1.000 de elevi ilfoveni au avut nota scăzută la purtare. Per total/an s-au înregistrat 1.056.170 de absențe, din care mai puțin de jumătate (454.074) au fost motivate. „Analiza comparativă a sancțiunilor aplicate elevilor din școlile județului relevă faptul că numărul elevilor sancționați a crescut în anul școlar 2016-2017, motivul principal al celor mai numeroase sanc­țiuni fiind determinat de numărul mare de absențe nemotivate”, pre­­­­­cizează re­prezentanții IȘJ Ilfov. Iar în ceea ce pri­vește abandonarea stu­­­­­­diilor, s-au identificat cau­ze diverse, între care cel mai frecvent întâlnite sunt cele de ordin material. „În alte cazuri, această realitate este determinată de faptul că elevul nu poate face față sarcinilor programelor de învățământ ori suferă de influențe negative (prietenii nefaste, care îi abat interesul de la școală, dezinteresul părinților faţă de învățământ sau faţă de propriul copil etc.). Copiii rămași fără îngrijirea părinților rămân în afara structurilor sociale, inclusiv în afara educației. Corelate, aceste probleme reprezintă o mare provocare pentru factorii decidenți. Din acest motiv, IȘJ şi partenerii săi educaționali au recunoscut necesitatea de a întreprinde măsuri consolidate pentru a aborda ne­cesitățile acestor persoane şi a le proteja drepturile într-un mod cât mai complex”, se arată în raport, cu referire la situația copiilor ai căror părinți au plecat în străinătate, minorii rămânând în îngrijirea rudelor.

Examenele naționale, admiterea la liceu și Bac’-ul

”Chiar dacă rezultatele de la finele clasei a VIII-a ne situează în prima parte a unui clasament pe ţară, ne preocupă în mod deosebit acea treime dintre absolvenţi ce nu și-au atins competenţele minime de bază și, coroborat cu preocupările specifice învăţământului liceal ilfovean, ne asumăm „riscul” de a deveni experţi în învăţământ remedial, fără a neglija realizarea unor performanţe la olimpiadele și concursurile școlare”, spun profesorii ilfoveni. În ceea ce privește admiterea la liceu, 1.193 de elevi din Ilfov au fost repartizați în București și alte județe (față de 801 repartizați în județ). Dintre cei plecați, aproape 300 au avut medii între 9 și 9,99. Singurele două medii de 10 NU au rămas în Ilfov. Iar referitor la Bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie putem vorbi de o creștere a procentului de promovare față de anul școlar precedent, de la 35,58% în 2016 la 44,31% în 2017.