De la stg. la dr. - Ileana Tudor, director executiv Achiziţii publice, în Primăria Pantelimon, Vicenţiu Voicu, administrator public Pantelimon şi Claudia Ionescu, ADR BI

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov (ADR BI), Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (REGIO), a organizat, pe 1 noiembrie, în orașul Pantelimon, vizite la obiectivele proiectelor finanțate din Regio, în această localitate.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 376, ediția print

”Proiecte de succes”, așa a definit administratorul public al orașului, Vicențiu Voicu, cele patru proiecte implementate cu ajutorul fondurilor europene, investiții care au schimbat fața Pantelimonului. Este vorba de dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană; achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video, pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în lo­calitate; consolidarea, re­a­bilitarea și extinderea școlii cu clase I-VIII nr. 1 din oraș și modernizarea in­frastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale.

Și, chiar dacă nu a fost ușor, vorbind de tim­pul alocat pregătirii do­cumentațiilor necesare accesării fondurilor nerambursabile, de inerentele sincope apărute în derularea proiectelor, dar și de disconfortul creat locuitorilor pe timpul realizării acestora, acum, la finalizarea investițiilor, când rezultatele bune sunt vizibile, administrația locală este pregătită de noi provocări. Și, pentru că se confruntă cu problema terenurilor disponibile în domeniul public al localității, Primăria Pantelimon caută permanent soluții pentru identificarea acestora și continuarea investițiilor în dezvoltare, din bugetul local sau din fonduri externe. Pentru că mai este nevoie de o grădiniță, de o creșă și poate și de o școală, de parcuri și locuri de joacă, de drumuri bune sau de infrastructură de alimentare cu apă și canalizare pusă la punct. Iar în acest sens, Vicențiu Voicu a vorbit de anul 2018 ca de anul în care Pantelimon va deveni un adevărat ”șantier” pentru viitoarele proiecte de anvergură, despre care vom relata pe larg, imediat ce se vor semna deciziile de începere a lucrărilor.

16 milioane de lei pentru iluminatul public, cu rețea subterană

Un proiect cu o valoare totală de 15.805.031 lei, din care contribuția proprie a autorității locale a fost de 611.727 lei, iar asistența financiară ne­­rambursabilă, inclusiv TVA, a fost de 15.193.303 lei. Obiectivele urmărite și atinse la finalul realizării proiectului: dezvoltarea infrastructurii urbane și creșterea calității vieții, prin dezvoltarea uniformă a infrastructurii utilității de iluminat public urban. Concret, a fost vorba de modernizarea infrastructurii de iluminat public de pe cele 72 de străzi din oraș, pe o lungime de aproape 20 km, la standarde înalte de calitate, cu aplicarea unor soluții moderne și inovative – utilizarea de stâlpi octogonali zincați (circa 1.700 de bucăți), de cămine de tragere pentru fiecare stâlp, pentru reducerea timpilor de intervenție, de surse de lumină eficiente (lămpi cu descărcare la înaltă pre­siune în vapori de sodiu) etc.

Infracționalitate redusă, 17.000 de locuitori se simt mai în siguranță acum

Proiectul pentru achi­ziționarea și instalarea sis­temului de supraveghe­re video a avut o valoare totală de 3.538.736 lei, din care contribuția de la bugetul local al orașului Pantelimon a fost de 259.356 lei, restul repre­zentând asistență financiară neram­bursabilă, inclusiv TVA. Obiectivele ur­mărite și realizate cu succes – descurajarea in­frac­­ționalității, prin instalarea a 20 de camere de supraveghere video și creșterea gradului de confort, civilizație și siguranță pentru locuitori, prin supravegherea a 19 zone identificate de poliție ca având risc crescut de infracționalitate. Mai mult, au fost create noi locuri de muncă – în perioada executării proiectului, dar și după finalizarea acestuia – dacă ne referim la cei care lucrează în dispeceratul de supraveghere. Iar pentru că sistemul folosește fibra optică subterană pe tot traseul său, poluarea vizuală prin atârnarea de stâlpi a cablurilor este redusă la zero.

O școală de invidiat

Cele două corpuri moderne ale Școlii nr. 1 din Pantelimon atrag invidia multora. Pentru că aici s-au investit peste 13 milioane de lei (contribuție proprie din bugetul local al orașului – 1.352.347 lei) în vederea asigurării accesului la servicii și oportunități de educație la standarde europene. Rezultatele sunt spectaculoase – condițiile de funcționare ale celor două corpuri ale unității de învățământ – din str. Sf. Gheorghe (corpul B) și din str. Mioriței (A) – sunt cu adevărat moderne. Iar în corpul A vorbim de 18 săli de clasă, 3 cabinete pentru cadrele didactice, 9 anexe, 1 anexă laborator, alte 8 laboratoare, 6 grupuri sanitare pentru elevi și unul pentru profesori și un spațiu destinat serviciului de curățenie, iar în corpul B – de 21 de clase, 2 cabinete pentru profesori, 4 anexe, 6 grupuri sanitare pentru elevi și două pentru cadrele didactice și un birou. S-au efecturat lucrări de consolidare și mansardare a clădirii existente, lucrări de arhitectură, instalații sanitare, termice și electrice noi.

Cei mai mulți bani au mers la modernizarea infrastructurii rutiere

Modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din oraș a fost un proiect realizat, de asemenea, și cu fonduri europene nerambursabile, accesate prin Regio, derulat din 18 septembrie 2013 până la finele anului 2016. O valoare totală de 53.966.695 lei, din care o contribuție însemnată de la bugetul local al orașului – 29.039.568 lei – pentru îm­bunătățirea accesibilității în localitate, a mobilității populației, bunurilor și serviicilor, în vederea dezvoltării economice durabile și pentru sporirea calității vieții locuitorilor. În cifre, indicatorii proiectului înseamnă o lungime a celor 100 de străzi modernizate – de 30 km sau o suprafață de 181.083 mp; lungimea rețelei de canalizare pluvială proiectată – 20 km și un număr total al beneficiarilor proiectului de 25.596 persoane. Timpul de deplasare s-a redus considerabil, iar viteza de deplasare a crescut de la 28 la 35 km/h. Numărul persoanelor care utilizează acum mijloacele de transport în comun (pentru că modernizarea infrastructurii rutiere a fost un element cheie în demersul autorității locale de a reintroduce autobuzele RATB în localitate) a crescut.