Ne aflăm deja în Postul Crăciunului. Până pe 25 decembrie, când sărbătorim mult așteptata Naștere a Pruncului Sfânt, trebuie să trecem printr-un amplu proces de purificare sufletească și trupească, pentru a-L primi pe Mântuitorul Iisus Hristos așa cum se cuvine.

 

În toată această perioadă, trebuie să renunțăm la lucrurile rele care ne îndepărtează de Dumnezeu. Pregătirea pentru primirea în ieslea sufletului a Pruncului Sfânt, Întrupat, necesită abținerea de la alimentația de dulce. Dar, pe lângă disciplina alimentației, trebuie să lucrăm foarte mult și la conduita comportamentului. Trebuie să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele și să ne rugăm în tihnă, din adâncul sufletului, cu gând curat. Mai mult decât oricând, trebuie să fim buni, milostivi, generoși, să iertăm și să ne ajutăm semenii aflați în suferință. Și, bineînțeles, să ne manifestăm credința prin rugăciune. Iată cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o rostim în fiecare zi din Postul Nașterii Domnului, pentru liniște și împlinire!

„Dumnezeul nostru,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
Și a celor ce sunt pe mare, departe,
Cel ce mai înainte ai întocmit,
Prin Legea Ta Veche și Nouă aceste zile de post,
La care ne-ai învrednicit să ajungem acum,
Pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta,
Ca să ne nevoim întru ele cu sârguință,
Spre mărirea numelui Tău celui sfânt
Și spre iertarea păcatelor noastre,
Spre omorârea patimilor
Și spre biruința asupra păcatului,
Că împreună cu Tine răstignindu-ne și îngropându-ne,
Să ne ridicăm din faptele cele moarte
Și să petrecem cu bunăplăcere înaintea Ta
În toate zilele vieții noastre.
Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi,
Hristoase Dumnezeule
Și Ție slavă înălțăm,
Împreună și Celui fără de început al Tău Părinte,
Și Preasfântului și bunului
Și de viață făcătorului Tău Duh,
Acum și pururea
Și în vecii vecilor.
Amin!”.