Guvernul permite admiterea unui contingent de 5.500 de lucrători străini pe piaţa forţei de muncă din România, cetăţeni ai altor state decât cele membre ale UE sau ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor cu care România a încheiat acorduri și tratate în acest sens,

 

3.500 de locuri sunt pentru lucrători permanenţi, 200 de sezonieri, 200 de stagiari, 800 de lucrători înalt calificaţi, 100 de transfrontalieri și 700 de lucrători detașaţi.