Senatul României a adoptat marţi, 14 noiembrie, o propunere legislativă privind un program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie și creștere în sectorul avicol.

Propunerea are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru persoanele juridice, persoanele fizice, întreprinderile familiale și/sau întreprinderile individuale care deţin exploataţii de păsări sau care doresc să înfiinţeze ferme avicole.

Inițiatorii precizează că ajutorul de minimis va funcționa sub forma unui program multianual de susținere a activității de reproducție sau de creștere în sectorul avicol prin investiții pentru înființarea de ferme de reproducție sau de creștere noi sau existente sau aflate în conservare, sau în ferme de reproducție sau de creștere care își măresc capacitatea de cazare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative.

Cine vor fi beneficiarii

Proiectul de lege stabilește și categoriile de beneficiari, astfel:

 persoanele juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere sau stații de incubare a ouălor;

 persoanele juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II, care dețin exploatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;

 persoanele juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de reproducție sau de creștere, care își măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubare a ouălor.

 persoanele juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care doresc să înființeze o fermă de reproducție și incubația aferentă, în funcție de capacitatea de producție și creștere a puilor de carne și a hibridului ouător;

 persoanele juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care doresc să înființeze o fermă de reproducție rase grele și incubația aferentă pentru obținerea puilor de carne sau reproducție rase ușoare și incubația aferentă pentru obținerea hibridului ouător;

Scopul ajutorului de stat

 înființarea de ferme de reproducție, stații de incubație, ferme creștere noi cu capacități de maxim ….. de locuri de cazare noi pentru reproducție/beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat;

 pentru investiții în ferme de reproducție, stații de incubație, ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, în limita maximă a ……. locuri /beneficiar, o singură dată pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat;

 pentru mărirea capacității stației de incubație, de cazare în fermele de reproducție sau creștere existente, o singură dată pe cod de exploatație în cadrul acestui ajutor de stat.

Beneficiarii  trebuie să dețină suprafața de teren necesară construcției fermelor de reproducție de creștere sau stației de incubație care se înființează.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.378