Consiliul de Administrație al BNR a consemnat, în minuta ședinței de politică monetară din 7 noiembrie 2017, că creșterea economică este așteptată să consemneze în 2017 o accelerare sensibil mai puternică decât cea anticipată anterior Apoi, se estimează o temperare mai pronunțată în 2018 și o încetinire modestă în 2019.

„În discuțiile privind pattern-ul probabil al excedentului de cerere agregată (ansamblul cerințelor solvabile de bunuri și servicii produse într-o economie, într-o perioadă de timp și la un nivel mediu general al prețurilor acestora, care cuprinde patru componente de bază: cererea pentru consumul personal, achizițiile guvernamentale, cererea pentru investiții și cererea externă formată din exportul net – n.r.), membrii Consiliului au remarcat că avansul economic este așteptat să consemneze în 2017 o accelerare sensibil mai puternică decât cea anticipată anterior, urmată de o temperare mai pronunțată în 2018 și o încetinire modestă în 2019, dinamica ei prognozată rămânând deasupra ritmului PIB potențial în 2018, dar coborând apoi la o valoare ușor inferioară. S-a arătat că perspectiva are ca suport probabila prelungire până în 2018 a caracterului expansionist al politicii fiscale și a celei de venituri, dar în atenuare graduală față de 2016; ea presupune și diminuarea progresivă a gradului de relaxare a condițiilor monetare față de anul 2017, dar și îmbunătățirea absorbției fondurilor europene și o expansiune economică relativ mai robustă pe termen scurt în zona euro/UE și pe plan global”, se spune în minută.

Consumul, principalul factor de creștere

Potrivit documentului, în eva­luarea membrilor Consiliu­lui, consumul gospodăriilor popu­lației își va mări probabil mai mult contribuția la creșterea economică din intervalul 2017-2018, în timp ce rolul formării brute de capital fix ar putea rămâne modest. Unii membri ai Consiliului au argumentat nevoia redresării investițiilor, condiționată însă de absorbția fondurilor europene și realizarea investițiilor publice, de situația profiturilor companiilor, precum și de calitatea infrastructurii și disponibilitatea forței de muncă calificate; deosebit de importantă este și încrederea investitorilor, dependentă inclusiv de evoluția fundamentelor și de predictibilitatea cadrului legislativ.

Totodată, s-a apreciat că expansiunea economică din semestrul II o va depăși probabil, ca dinamică anuală, pe cea din prima parte a anului, precum și pe cea previzionată anterior, anticipându-se o accelerare a acesteia în trimestrul III, urmată de o ușoară încetinire în trimestrul IV, de natură să conducă la o creștere relativ mai amplă a excedentului de cerere.

PIB-ul României, în creștere

Conform estimărilor publicate de INS, produsul intern brut al României a înregistrat în trimestrul trei un avans de 8,8% pe serie brută, respectiv 8,6 pe serie ajustată sezonier, raportat la perioada similară a anului trecut, iar PIB-ul a crescut în termeni reali cu 2,6% în trimestrul trei față de trimestrul doi din anul 2017.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.378