Senatul României a adoptat, pe 11 decembrie, în unanimitate, în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere legislativă care vizează stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, în baza unui program derulat în perioada 2018 – 2020. Măsura vine pe fondul lipsei acute de forță de muncă, pe care fermierii au sesizat-o în nenumărate rânduri.

Proiectul a fost preluat în regim de urgență de par­lamentari, care au ma­jorat de la 35 la 40 de ani vârsta pentru angajați, iar senatorii din comisia de specialitate au modificat facilitățile și criteriile de acordare a acestora. Spri­jinul se acordă anga­jatorului pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, în baza unui amendament admis în Comisia pentru Agricultură, cei care fac dovada angajării a doi tineri vor beneficia de următorul sprijin lunar, pentru fiecare angajat:

■ 1.000 de lei pentru angajaţii cu studii supe­rioare de specialitate în domeniul agricol, acvacul­tură şi/sau industrie ali­mentară;

■ 750 de lei pentru cei cu studii medii de spe­cialitate, precum şi cursuri de formare pro­fesională de scurtă durată în domeniul agricol, acva­cultură şi/sau industrie alimentară;

■ 500 de lei pentru persoanele fără studii.

Pentru ca angajatorul să beneficieze de acest sprijin, angajatul trebuie să nu fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă, cu acelaşi angajator, cu cel puţin 12 luni înaintea angajării prin acest pro­gram.

Cine sunt beneficiarii

Pot beneficia de pre­ve­derile prezentei legi, angajatorii care:

■ nu se află în pro­cedură de executare sili­tă, reorganizare judi­cia­ră, faliment, închidere ope­­­­rațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;

■ nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru;

■ se obligă să în­cadreze cu contracte de muncă pe perioadă ne­determinată, cu normă întreagă, cel puțin 2 per­soane cu vârsta de până la 40 de ani, păstrând nu­­mărul locurilor de mun­că la data accesării pro­gramului și numărul lo­curilor de muncă create prin program.

Noii angajați vor beneficia de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut. Impactul bugetar pentru susținerea acestei scheme de sprijin fi­nanciar a fost estimat ini­țial la 25 milioane euro, în ur­mătorii 4 ani. Legea mai trebuie adoptată de Ca­mera Deputaților, apoi pro­mulgată de preșe­dintele Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.382