În primăvara anului trecut, publicația noastră v-a prezentat proiectul înființării unui Grup de Acțiune Locală (GAL) cu sediul în comuna Mogoșoia. Directorul executiv al GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest, Alexandru Groșeanu ne vorbea atunci de structura și obiectivele acestei forme asociative destinată încurajării dezvoltării locale la nivel microregional. După câteva luni, în decembrie 2017, acest GAL a pornit, efectiv, „la drum”.

Articol apărut în nr. 385 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

În GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest sunt aso­ciate trei localități: Mo­goșoaia, Periș și Corbeanca. El beneficiază de o finanțare de aproximativ 5 milioane de lei (circa 1,2 milioane de euro), fonduri care vor fi alocate în cadrul a 7 măsuri.

„GAL-urile fac parte dintr-un proiect amplu la nivelul Uniunii Europene, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, care își propune încurajarea dezvoltării locale, în zonele rurale. Aceste forme asociative sunt înființate în baza conceptului DLRC, adică Dezvoltare Locală Rurală a Comunităților. Ideea este să lași comunitățile să decidă modul în care se dezvoltă, astfel încât finanțarea pentru dezvoltarea microregională să nu mai fie în competiție cu cea regională sau na­țională, ci să fie plasată în responsabilitatea acelei co­munități”, ne-a explicat Alexandru Groșeanu, directorul executiv al GAL-ului Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest.

Bani pentru modernizarea fermelor

Așadar, în luna decembrie 2017, în cadrul unei conferințe de informare organizată în comuna Periș, responsabilii acestei asocieri au anunțat lansarea primelor trei măsuri de finanțare.

Cea dintâi, intitulată Măsura 1.1 „Inovații și tehnologii noi în agricultură”, se adresează fermierilor care doresc să-și modernizeze și să își retehnologizeze ferma, în colaborare cu un cercetător sau un cadru didactic de specialitate dintr-un centru de cercetări agricole sau de la Universitatea de Științe Agonomice și Medicină Veterinară.

Măsura beneficiază de o finanțare totală în valoare de 284.020 euro, care va fi distribuită în cadrul a două componente. Pentru Componenta A – „Sprijin pentru elaborarea unui Plan de Dezvoltare Durabilă a fermei” suma maximă nerambursabilă este de 1.750 euro/proiect. În ceea ce privește Componenta B – „Costuri eligibile pentru investiții”, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70.000 euro/proiect. Aceste sume reprezintă 90% din costurile celor două tipuri de finanțare.

Beneficiarii acestor sprijine pot fi micro-întreprinderi şi întreprinderi agricole mici existente din teritoriul GAL (II, IF, SRL, SRL-D), fermieri sau membrii unor gospodării agricole care dețin o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minim 4000 € S.O, întreprinderi sociale, cooperative, asociații sau grupuri de producători autorizați, precum și persoane fizice autorizate (PFA).

 

Investiții în domeniul cultural și al conservării tradițiilor locale

O altă formă de sprijin pentru investitorii locali este Măsura 3.2. „Sprijin pentru dezvoltarea de activități ce pun în valoare potențialul natural, cultural, istoric și al tradițiilor locale, precum și investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică”. Pentru această măsură alocarea financiară totală este de 210.000 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70.000 euro/proiect, cu o intensitate a sprijinului nerambursabil de maximum 100%. Beneficiarii sunt Organizații Non-Guvernamentale, Asociația GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest ca ONG, UAT-urile din componența GAL și asocieri dintre acestea, asocierile și parteneriatele dintre acestea.

Sprijin pentru IMM-uri și activități non agricole

Cea de-a treia măsură lansată la Periș, Măsura 3.1 „Start-Up non agricol și dezvoltarea IMM-urilor are o alocare financiară totală a măsurii de 309.717 euro. Alocarea financiară a apelului de selecție nr.2 este de 267.201 euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este de 70.000 euro/proiect cu o intensitate a sprijinului nerambursabil de maximum 90%.

Beneficiari eligibili sunt micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL (II, IF, SRL, SRL-D), fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, întreprinderi sociale, cooperative, Persoane Fizice Autorizate. „Dorim să punem accent pe producție, servicii și IT și pe crearea, astfel, de locuri de muncă. Ne așteptăm aici ca și posesorii de ferme să-și diversifice activitățile cu unele non-agricole. Măsura este deja acoperită în proporție de 120%, cu 5 propuneri de proiecte”, a arătat Alexandru Groșeanu.

Proiectele pentru toate aceste măsuri se pot depune începând cu data de 18.12.2017 până la data de 02.03.2018 sau până la data la care valoarea proiectelor depuse depășește cu 150% alocarea financiară a apelului. Depunerea proiectelor se face la sediul GAL din Mogoșoaia, str. Șoseaua București-Târgoviște, nr. 132 zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-17.00.